Od 1 lipca nie każde przemieszczenie środka transportu w ramach UE będzie uznane za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W efekcie nie zawsze trzeba będzie rozliczyć VAT.
Nowe rozporządzenie wykonawcze do dyrektywy VAT precyzuje przypadki, gdy przemieszczenie nowych środków transportu w ramach krajów unijnych nie jest traktowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), a przez to nie podlega opodatkowaniu VAT w kraju zakończenia przemieszczenia.
Bartosz Koziński, konsultant w Grant Thornton Frąckowiak, wskazuje, że w przypadku dwóch transakcji wewnątrzwspólnotowych, których przedmiotem są nowe środki transportu (NŚT), nie dojdzie do wewnątrzwspólnotowego nabycia w rozumieniu przepisów dyrektywy.
– Pierwszy przypadek dotyczy przemieszczenia nowego środka transportu przez osobę niebędącą podatnikiem w związku ze zmianą miejsca zamieszkania tej osoby – wymienia Marcin Zawadzki, doradca podatkowy, konsultant w MDDP.
Według Bartosza Kozińskiego, taka sytuacja może się zdarzyć np. przy okazji przeprowadzki osoby fizycznej niebędącej podatnikiem VAT posiadającej dotychczas miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim niż Polska.
– Dodatkowym obostrzeniem zastosowania zwolnienia jest brak jednoczesnego wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy tego środka transportu w kraju rozpoczęcia przemieszczenia – stwierdza Marcin Zawadzki.
Innymi słowy – jak sugeruje ekspert MDDP – jeśli osoba fizyczna nieprowadząca działalności przemieszcza nowy samochód w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, to brak wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodu będzie warunkiem braku wewnątrzwspólnotowego nabycia.
Drugi przypadek dotyczy zwrotu nowego środka transportu przez osobę niebędącą podatnikiem pod warunkiem, że przy pierwotnej dostawie samochodu do tej osoby zastosowano efektywne zwolnienie z VAT w kraju, z którego rozpoczęto dostawę (czyli kraju, do którego następuje zwrot).
– Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy osoba niebędąca podatnikiem VAT, której pierwotnie został dostarczony NŚT przy zastosowaniu zwolnienia z VAT przewidzianego w art. 138 ust. 2 lit a) dyrektywy, dokona jego powrotnego przemieszczenia do państwa członkowskiego pochodzenia tego środka transportu – podkreśla Bartosz Koziński.
Przykładowo dostawca NŚT nie będzie wykazywał obowiązku podatkowego w WNT, gdy osoba niebędąca podatnikiem VAT zrezygnuje z transakcji zakupu tego środka i przemieści – zwróci go sprzedawcy, który przy wcześniejszej dostawie zastosował zwolnienie (odpowiednik stawki 0-proc.).
Ważne!
Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz