Od 1 lipca nie każde przemieszczenie środka transportu w ramach UE będzie uznane za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W efekcie nie zawsze trzeba będzie rozliczyć VAT.
Nowe rozporządzenie wykonawcze do dyrektywy VAT precyzuje przypadki, gdy przemieszczenie nowych środków transportu w ramach krajów unijnych nie jest traktowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), a przez to nie podlega opodatkowaniu VAT w kraju zakończenia przemieszczenia.
Bartosz Koziński, konsultant w Grant Thornton Frąckowiak, wskazuje, że w przypadku dwóch transakcji wewnątrzwspólnotowych, których przedmiotem są nowe środki transportu (NŚT), nie dojdzie do wewnątrzwspólnotowego nabycia w rozumieniu przepisów dyrektywy.