Do usługi transportu towarów na odcinku krajowym, będącej częścią transportu międzynarodowego, polski podatnik może zastosować 0-proc. VAT. Ważne, aby miał odpowiednie dokumenty, np. list przewozowy lub dokument spedytorski.
Polski podatnik podatku od towarów i usług świadczy na rzecz innego polskiego podatnika usługę transportu towarów na odcinku Poznań – Gdańsk. Z zawartej między stronami umowy wynika, że towary przewożone przez podatnika na odcinku krajowym będą następnie przedmiotem eksportu i zostaną wywiezione poza Unię Europejską. Jaką stawkę VAT należy zastosować do świadczonej usługi transportu na odcinku Poznań – Gdańsk?
Według Ministerstwa Finansów przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się m.in. przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty.