Karalność wykroczeń lub przestępstw skarbowych może się przedawnić. Przedawnienie karalności nie jest tożsame z przedawnieniem zobowiązania. Urzędnicy mogą prowadzić egzekucję, mimo że nie mogą ukarać podatnika.
Urzędy skarbowe egzekwują należności podatkowe mimo upływu przedawnienia karalności. Podstawą do takiego działania jest – zdaniem fiskusa – nieprzedawnione zobowiązanie podatkowe.
Niezależni eksperci dają zielone światło dla tej procedury.