Urzędy skarbowe egzekwują należności podatkowe mimo upływu przedawnienia karalności. Podstawą do takiego działania jest – zdaniem fiskusa – nieprzedawnione zobowiązanie podatkowe.

Niezależni eksperci dają zielone światło dla tej procedury.

– Przedawnienie zaległości podatkowej powoduje automatycznie przedawnienie karalności. W drugą stronę ta zasada nie działa – stwierdza Marek Kolibski, radca prawny, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy.

Terminy ustawowe

Przepisy karne skarbowe dotyczące przedawnienia karalności czynów zabronionych w przypadku przestępstw są powiązane z przepisami podatkowymi dotyczącymi przedawnienia zobowiązań podatkowych. Mariusz Machciński, doradca podatkowy, partner w Stone & Feather Tax Advisory, zwraca uwagę, że terminy przedawnienia takich czynów wynoszą 5 lub 10 lat w zależności od ustawowego zagrożenia karą.

W przypadku przestępstw polegających na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności podatkowych ich karalność ustaje, jeśli przedawniło się zobowiązanie podatkowe. Okres przedawnienia, podobnie jak w przypadku zobowiązań podatkowych, liczy się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności uszczuplonego lub narażonego na uszczuplenie podatku.

– Przedawnienie przestępstwa lub wykroczenia karnego skarbowego nie powoduje automatycznie przedawnienia zaległości podatkowej – stwierdza Marek Kolibski.

Również Agnieszka Tałasiewicz, partner w Ernst & Young, podkreśla, że sytuacja, kiedy przedawnia się karalność czynu zabronionego przed przedawnieniem należności podatkowej nie wpływa w żaden sposób na kwestie egzekucji tej należności.

– Oznacza to, że nie istnieje żadna przeszkoda, aby mimo wygaśnięcia karalności z kodeksu karnego skarbowego nadal egzekwować nieprzedawnioną należność podatkową – argumentuje Agnieszka Tałasiewicz.

Jednocześnie dodaje, że istnieje odwrotna zależność – karalność przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej ustaje wówczas, gdy nastąpiło przedawnienie tej należności.

Czyli bez względu na przewidziany przez kodeks karny skarbowy termin przedawnienia karalności przestępstwa możliwość ukarania sprawcy wygaśnie również wtedy, gdy wcześniej przedawni się zobowiązanie podatkowe.