Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie opozycyjnych projektów wprowadzających system rekompensaty wzrostu stawki VAT na ubranka dla niemowląt i buty dziecięce. VAT na te artykuły wzrośnie od 1 stycznia 2012 r. z 8 proc. do 23 proc., dlatego SLD i PiS chcą uregulowania zasad zwrotu części podatku zawartego w cenie kupowanych ubranek i butów. Obie propozycje przypominają konstrukcją procedurę zwrotu VAT od materiałów budowlanych.

Jak wyjaśnia Dorota Białas, doradca podatkowy w Rödl & Partner, projekt PiS zakłada, że rodzice dzieci w wieku od 0 do 13 lat, na podstawie zgromadzonych w ciągu roku faktur, będą mogli ubiegać się o zwrot różnicy VAT. Warunkiem będzie poniesienie wydatków na kwotę co najmniej 200 zł, ale nie więcej niż 3 tys. zł.

– Kwota zwrotu dokonywanego na wniosek złożony w urzędzie skarbowym ma być równa 69,57 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur – mówi Dorota Białas.

Przykładowo przy poniesieniu wydatków na ubranka niemowlęce w wysokości 500 zł kwota podatku do zwrotu wyniesie 65 zł. Zdniem Doryty Białas, uwzględniając, że statystyczny podatnik korzysta przy rozliczeniach z fiskusem z pomocy specjalistów, która jest oczywiście płatna, korzyść, a tym samym motywacja do złożenia wniosku o zwrot podatku będzie na pewno znacznie mniejsza niż w przypadku refundacji VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych.

– Z procedury będą zatem korzystać przede wszystkim osoby dokonujące większej ilości zakupów i z większą świadomością podatkową, a więc raczej zamożniejsze – mówi Dorota Białas.

Z drugiej strony wdrożenie systemu zwrotu będzie wiązać się ze znacznymi wydatkami administracji podatkowej.

– Można tu wymienić przeszkolenie obecnych pracowników lub zatrudnienie nowych osób przyjmujących wnioski o zwrot VAT, udzielających informacji petentom w tym zakresie, sprawdzających poprawność rozliczeń itp. – wylicza Dorota Białas.

Projekt SLD kompetencje w sprawie dokonywania zwrotów przyznaje wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. Kwota zwrotu ma wynosić 65,21 proc. VAT wynikającego z faktur.

– Do wniosku o zwrot podatku należałoby dołączyć kopię aktu urodzenia dziecka oraz kopie faktur dokumentujących zakup – mówi Paweł Fałkowski, doradca podatkowy, starszy menedżer w firmie doradczej KPMG.

Ekspert dodaje, że projekt przewiduje także limity zwrotów, o które będzie można wnioskować każdego roku. W przypadku odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt jest to 540 zł na każde niemowlę. Dla obuwia dziecięcego limit ma wynosić 150 zł na każde dziecko.

Paweł Fałkowski pomysł zwrotu VAT ocenia negatywnie.

– Koszty obsługi zwrotów pochłonęłyby znaczną część kwoty zwróconego podatku, o ile nie byłyby wyższe – uważa ekspert KPMG.

Jego zdaniem lepszym rozwiązaniem jest rozsądne wykorzystanie przez rząd dodatkowych wpływów budżetowych uzyskanych z tytułu podwyższenia stawki VAT, aby wesprzeć osoby najbardziej potrzebujące.

Propozycje poselskie

● Projekt SLD

– do zwrotu: 65,21 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur,

– limity zwrotu: 150 zł od obuwia dziecięcego (na każde dziecko) i 540 zł od ubranek dla niemowląt (na każde niemowlę),

– zwrot z urzędów gmin.

● Projekt PiS

– do zwrotu: 69,57 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur,

– zwrot, gdy łączna suma wydatków w roku rozliczeniowym jest nie mniejsza niż 200 zł i nie większa niż 3 tys. zł (przy jednym dziecku),

– zwrot z urzędów skarbowych.