Koszty nieodpłatnego przekazania aktywów jako związane pośrednio z działalnością operacyjną ujmuje się w księgach w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Spółka z o.o. przekazała w formie darowizny własnej produkcji chleb na cele charytatywne.
– Jak taką operację ująć w księgach rachunkowych – pyta pan Zdzisław z Warszawy.