Przedsiębiorca, który zamierza przekazać darowiznę powinien uważnie przeanalizować obowiązujące od kwietnia zmienione przepisy ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Jak mówi Tomasz Majnusz, ekspert w firmie doradczej KPMG, biuro w Krakowie, obecnie przekazanie nieodpłatnie przez przedsiębiorcę, który jest podatnikiem VAT, towarów należących do jego firmy, jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu darowanych towarów, powinno zostać opodatkowane VAT. Zasada ta nie obejmuje drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Podatnik ma więc obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej. Musi jednak pamiętać, że za dany okres rozliczeniowy może wystawić jedną fakturę dokumentującą darowizny dokonane w tym okresie.

– Nie stosuje się tu siedmiodniowego terminu wystawienia faktury, który jest liczony od momentu dokonania dostawy. Podstawą opodatkowania będzie cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy jej nie ma – koszt wytworzenia, określony w momencie dostawy – dodaje Tomasz Majnusz.

Inną kwestią jest darowizna produktów spożywczych. Szczególne rozwiązania przewidziane są dla dostaw takich produktów przez producenta na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele charytatywne. Mimo obowiązku rozpoznania opodatkowanej dostaw, darczyńca nie będzie musiał wykazywać podatku od towarów i usług należnego z uwagi na ustawowe zwolnienie.