Operator telekomunikacyjny może na fakturze VAT wykazać łączną liczbę SMS-ów charytatywnych i ich wartość.
Abonenci sieci mogą wysyłać SMS-y charytatywne na wskazany przez operatora numer. Operator będzie zwolniony z VAT od SMS-ów charytatywnych, jeśli spełni warunki określone w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o VAT (Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 623, obecnie rozporządzenie w tej sprawie, Dz.U. z 2011 r. nr 73, poz. 392).
Spór w omawianej sprawie dotyczył jednego z warunków, który wynikał z par. 12 ust. 7 pkt 5 rozporządzenia. Przepis stanowi, że SMS-y charytatywne świadczone w systemie postpaid mogą być zwolnione z VAT, jeśli na fakturach za usługi telekomunikacyjne zostanie wyszczególniona liczba połączeń zrealizowanych z wykorzystaniem numerów oraz wartość tych usług z uwzględnieniem kwot, które mają być przekazane organizacji pożytku publicznego, oraz kwot zatrzymywanych przez dostawcę.