Zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych nie jest wymieniony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) jako wydatek, który nie może zostać uznany za koszt uzyskania przychodu.

Jednak jak mówi Grzegorz Grochowina, ekspert w firmie doradczej KPMG, kwestia zaliczenia PCC jako wydatku stanowiącego koszt zależy od tego, z jakiego tytułu ten podatek został zapłacony.

– Jeżeli podatek ten jest zapłacony od zakupu składników majątku dla potrzeb działalności, które nie zostaną uznane za środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne, to mogą być zaliczone do kosztów ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza – dodaje ekspert.

Tak ustalone koszty uzyskania przychodów u każdego wspólnika powinny być określone proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki osobowej.

Grzegorz Grochowina podkreśla też, że gdy zapłacony podatek dotyczyć będzie zakupu składników majątku, które zostaną uznane za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, to wówczas nie będzie możliwości zaliczenia takich wydatków do kosztów. Określa to art. 22 ust. 8 ustawy o PIT.