Przeprowadzono 28 egzaminów obejmujących 10 tematów egzaminacyjnych oraz 18 egzaminów dyplomowych. Do każdego egzaminu tematycznego przystępowali kandydaci, którzy rozpoczęli postępowanie w roku 2010 oraz kandydaci kontynuujący proces. Zdawalność poszczególnych egzaminów wahała się od 10 do 60 proc. Nie odbiegała ona od wyników w poprzednich latach - mówi Gertruda Świderska, przewodnicząca komisji egzaminacyjnej na biegłego rewidenta.
Od zeszłego roku egzaminy na biegłych rewidentów przeprowadzane są zgodnie z nowymi przepisami. Jaka jest zdawalność egzaminów na biegłego rewidenta?
Komisja egzaminacyjna obsługiwała w 2010 roku w ramach postępowania kwalifikacyjnego 8734 kandydatów na biegłych rewidentów, w tym 1199 osób z naboru w roku 2010 oraz 7535 z lat poprzednich. W tym okresie 292 osoby zakończyły postępowanie kwalifikacyjne oraz uzyskały prawo wystąpienia do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpis do rejestru biegłych rewidentów.