To, że 2 maja upłynął termin na rozliczenie PIT za 2010 rok, nie oznacza, że z tym zeznaniem nie można już nic zrobić. Popełniony w deklaracji błąd można poprawić. Gdy zeznania nie wysłaliśmy, trzeba to jak najszybciej zrobić.

1 Popełniony błąd trzeba poprawić w korekcie

Przepisy Ordynacji podatkowej dają podatnikom, płatnikom i inkasentom możliwość korygowania błędów w deklaracjach podatkowych. Poprawione zeznanie może być złożone np. w przypadku popełnienia błędów formalnych czy rachunkowych. Również gdy podatnik zapomniał uwzględnić jakieś dane w deklaracji , może jeszcze raz wypełnić zeznanie i wysłać je do urzędu skarbowego. Nawet najmniejszą pomyłkę, np. brak podpisu, trzeba uzupełnić przez złożenie korekty.
Skorygowanie zeznania podatkowego polega na ponownym jego wypełnieniu, ale poprawnym. Różnicą między deklaracją pierwotną a korektą – poza usunięciem pomyłek – jest to, że podatnik zaznacza w ponownie wypełnianym formularzu, że jest to korekta.
Składając korektę deklaracji, trzeba dołączyć do niej pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. Warto pamiętać, aby w takim piśmie podać swoje imię, nazwisko i NIP.
W niektórych sytuacjach deklarację za podatnika poprawi urzędnik skarbowy. Będzie tak wtedy, gdy zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza 1 tys. zł.
Gdy urzędnik dokona korekty deklaracji za podatnika, uwierzytelni kopię skorygowanej deklaracji. Następnie doręczy podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informacji o braku takich zmian.
Podatnik może zgodzić się z poprawkami urzędu lub złożyć na nie sprzeciw. Ma na to 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę urzędu.
W przypadku gdy podatnik nie zdecyduje się wnieść sprzeciwu na korektę z urzędu w ustawowym terminie, taka korekta deklaracji wywoła skutki prawne, jak korekta złożona przez podatnika.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 rzeczy, które można jeszcze zrobić z PIT za 2010 rok.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz PIĘĆ pozostałych porad.