Poszkodowani powodziami będą mogli korzystać ze zwolnień z podatku dochodowego oraz uzyskać ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i jednorazowy zasiłek.
Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących usuwania skutków powodzi przygotowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Projekt systemowo przewiduje m.in. możliwość przeznaczenia środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) na cele związane z pomocą dla poszkodowanych zatrudnionych u danego pracodawcy. Zakłada wprowadzenie zwolnień od podatku tych dochodów poszkodowanego, które uzyskał z ZFŚS i przeznaczył na usuwanie skutków powodzi. Zwolnione od tego podatku mają być także środki uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych np. na odtworzenie zniszczonej na skutek powodzi infrastruktury przedsiębiorstw należących do osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.