Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, także w postaci ulg podatkowych. Zawarte w projekcie regulacje adresowane do osób poszkodowanych w wyniku powodzi będą miały uniwersalne zastosowanie.

Obowiązujące przepisy dotyczące usuwania skutków powodzi były przygotowywane w związku z wystąpieniem konkretnego zdarzenia. Jak wskazuje Marcin Zawadzki, doradca podatkowy, konsultant w MDDP, rządowy projekt ustawy jest praktycznie powieleniem rozwiązań zastosowanych do niwelowania następstw kataklizmu, jaki nawiedził Polskę w 2010 roku.

Projekt przewiduje m.in. zwolnienie z podatków dochodowych, świadczeń otrzymywanych nieodpłatnie lub częściowo nieodpłatnie przez podatników, jak i przychodów otrzymanych na podstawie przepisów projektowanej ustawy, m.in. preferencyjnych pożyczek przeznaczonych na promocję zatrudnienia.

– Warunkiem zastosowania tego zwolnienia będzie ich przeznaczenie na usuwanie skutków powodzi – podkreśla ekspert.

Brak jest ograniczeń podmiotowych co do możliwości stosowania tych zwolnień

– W praktyce mogą być one wykorzystane zarówno przez osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą, jak i przez przedsiębiorców pracodawców, którzy przeznaczą otrzymaną pomoc na odtworzenie sytuacji sprzed powodzi, w tym utrzymanie poprzedniego stanu zatrudnienia – wyjaśnia nasz rozmówca.

Dodatkowo podmioty otrzymujące darowizny przeznaczone na usuwanie skutków powodzi będą mogły korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Konieczne będzie jednak przeznaczenie otrzymanych środków na określony cel w terminie do końca roku następującego po roku, w którym miała miejsce powódź.

– W stosunku do obecnej ustawy jest to pewne skrócenie terminu na przeznaczenie darowizny, gdyż zgodnie z aktualnym stanem prawnym darowizna otrzymana w związku z powodzią z 2010 r. dla stosowania zwolnienia musi być przeznaczona na usuwanie skutków powodzi do końca 2012 r. – zwraca uwagę Marcin Zawadzki.

Ekspert podkreśla, że preferencje podatkowe obejmą nie tylko osoby, które ucierpiały na skutek powodzi, lecz także podatników, którzy zdecydują się nieść nieodpłatną pomoc dla powodzian.

– Dopuszczalne będzie czasowe zaliczanie do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od aktywów oddanych poszkodowanemu do nieodpłatnego używania – wylicza Marcin Zawadzki.

W ocenie eksperta godne pochwały jest to, że rząd woli zabezpieczyć przyszłe interesy podatników i przedsiębiorców już teraz, by uniknąć w przyszłości tworzenia prawa w pośpiechu, co miało miejsce w zeszłym roku.

2012 rok do końca tego roku mają być zwolnione z podatku darowizny na usuwanie skutków powodzi