Dziś ostatni dzień na rozliczenie podatkowe PIT za 2010 rok. Najpóźniej do północy jest czas na złożenie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39. Za spóźnienie fiskus ma prawo ukarać podatnika grzywną.

Czy brak podpisu trzeba skorygować

Podatniczka złożyła już zeznanie za 2010 rok. Jednak zorientowała się, że zapomniała je podpisać. Czy musi złożyć korektę deklaracji?

Czy jeszcze w zeznaniu podawać NIP

Podatnik zamierza wypełnić zeznanie PIT. Słyszał jednak, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie będą musiały w kontaktach z administracją posługiwać się NIP. Czy w rozliczeniu za ubiegły rok jeszcze trzeba wpisać NIP?

Czy zeznanie składa się według zamieszkania

Podatnik od połowy 2010 roku mieszka w Warszawie. Jest zameldowany w Radomiu. Czy zeznanie powinien złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania?

Czy ulgi ujmuje się w załącznikach

Podatniczka zamierza w zeznaniu podatkowym skorzystać z ulgi remontowej i na zasadach praw nabytych będzie korzystała z ulgi odsetkowej w związku z zaciągnięciem w 2005 roku kredytem na kupno mieszkania. Czy do zeznania nadal trzeba dołączyć załączniki?

Czy w zeznaniu trzeba wykazać każdy zarobek

Studentka w 2010 roku była zatrudniona na 1/2 etatu w firmie kurierskiej. Pracowała też na podstawie umów-zleceń przy promocji różnych produktów. Czy w zeznaniu podatkowym trzeba wykazać wszystkie zarobione pieniądze?

Czy można poprawić błędy w PIT

W PIT-37 podatniczka błędnie podała kwotę dochodu za 2010 rok. Zamiast wpisać 65 700 zł, podała 56 700 zł. Czy taki błąd można poprawić, składając korektę zeznania?

Czy małżonkowie rozliczą się wspólnie

Podatnicy od 26 grudnia 2009 r. są małżeństwem. Postanowili za 2010 rok złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Czy mają do tego prawo?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: O czym pamiętać, składając zeznanie PIT 2010 na ostatnią chwilę.