Podatnicy, którzy zdecydują się wysłać zeznanie roczne przez internet, muszą pamiętać o szczególnych zasadach wypełniania e-PIT oraz o pobraniu urzędowego potwierdzenia odbioru.
Osoby fizyczne coraz więcej zeznań rocznych przesyłają przez internet. Zachętą do korzystania z tej metody rozliczenia rocznego jest m.in. szybszy zwrot podatku osobom, które wykazały nadpłatę w e-PIT. Zdarza się, że podatnik dostaje zwrot nadpłaty po kilku dniach.
Przez internet można wysłać zeznanie za 2010 r. na formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 bez e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem. Podatnicy mogą wypełnić formularz interaktywny lub skorzystać z darmowej aplikacji (e-Deklaracje Desktop), które udostępnia Ministerstwo Finansów na stronie www.e-deklaracje.gov.pl. Można też przesyłać e-PIT z programów firm komercyjnych.
Jak mówi Ernest Frankowski, doradca podatkowy w Deloitte, w przypadku formularzy interaktywnych, podatnik musi przede wszystkim pobrać program Adobe Reader w wersji 8.1.4 (ze strony producenta) lub wyższej oraz zainstalować wtyczkę do niego przygotowaną przez resort finansów. Następnie należy pobrać interaktywny formularz zeznania podatkowego (ze strony e-Deklaracje.gov.pl). Formularz należy uzupełnić danymi podatkowymi oraz wprowadzić dane autoryzujące, które zastępują funkcję weryfikacyjną e-podpisu. Kolejnym krokiem – stwierdza Ernest Frankowski – jest wysłanie gotowej deklaracji.
Jacek Pawlik, doradca podatkowy w Eccom, zwraca uwagę, że podatnicy korzystający z aplikacji e-Deklaracje Desktop muszą pamiętać, że poza podsumowaniem odpowiednich pozycji aplikacja ta nie sprawdza poprawności składanej deklaracji.
Po wypełnieniu i podpisaniu e-PIT należy go wysłać do urzędu skarbowego. W przypadku prawidłowo wypełnionego (formalnie) zeznania system wyświetli komunikat 200 (weryfikacja danych zakończona pomyślnie). Jak mówi Jacek Pawlik, po wysłaniu PIT bez e-podpisu nie można zapomnieć o pobraniu urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO). Stanowi ono dowód i potwierdza złożenie deklaracji.
Jak przyznaje Ernest Frankowski, e-PIT można wysłać do północy 2 maja, ale czekanie z e-rozliczeniem do ostatniej chwili może spowodować efekt kolejki elektronicznej. Chodzi o to, że podatnik może długo czekać na otrzymanie UPO z komunikatem o finalnym przetworzeniu złożonej deklaracji. Późne złożenie e-PIT w sytuacji, gdy formularz będzie zawierał błędy formalne (np. w e-deklaracji PIT złożonej bez użycia e-podpisu źle zostaną podane dane weryfikujące podatnika) może skutkować niezłożeniem e-deklaracji w terminie. Ekspert radzi więc, aby przy rozliczeniu elektronicznym zostawić sobie pewien margines czasowy, który pozwoli, ewentualnie, jeszcze w ramach ustawowego terminu, ponowić czynność wysłania deklaracji.
750 tys. e-PIT-ów za 2010 rok złożyli już podatnicy
Podstawa prawna
Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).