Urzędowe potwierdzenie odbioru wysłania PIT przez internet należy przechowywać do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli prawie 6 lat.
Z roku na rok wzrasta liczba deklaracji PIT składanych za pośrednictwem internetu. W tym roku ponad 1,2 miliona osób fizycznych rozliczyło się za 2010 rok drogą elektroniczną wykorzystując system e-Deklaracje Ministerstwa Finansów.
Małgorzata Hrycuk, starszy konsultant w PwC, zwraca uwagę, iż aby można było uznać, że deklaracja została skutecznie złożona (tj. wpłynęła do urzędu skarbowego w przewidzianym terminie), podatnik powinien otrzymać urzędowe potwierdzenie odbioru, tzw. UPO.
– Podatnik ma możliwość samodzielnego wygenerowania UPO po prawidłowym złożeniu deklaracji za pośrednictwem systemu e-Deklaracje – mówi Małgorzata Hrycuk.
Jednocześnie dodaje, że UPO jest traktowane na równi z potwierdzeniem nadania listu poleconego czy też złożeniem deklaracji bezpośrednio w urzędzie. W konsekwencji UPO powinno być przechowywane razem z deklaracją do zakończenia okresu przedawnienia, czyli przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, którego dotyczy zeznanie roczne.
– Dla deklaracji PIT składanych w tym roku będzie to koniec 2016 r. – wylicza Maciej Małek, konsultant podatkowy w Deloitte.
Według Małgorzaty Hrycuk analogicznie jak w przypadku deklaracji złożonej w formie elektronicznej nie ma konieczności drukowania UPO. Podatnik może je przechowywać również w formie elektronicznej. Jest to szczególnie ważne w razie ewentualnych późniejszych sporów z urzędem skarbowym.
– Posiadanie UPO stanowi dla podatnika dowód, że deklaracja została złożona w ustawowym terminie – mówi Małgorzata Hrycuk.
Maciej Małek podpowiada, że aby nie stracić UPO na skutek uszkodzenia, kradzieży sprzętu komputerowego albo przypadkowego usunięcia, warto pamiętać o wykonaniu kopii zapasowych.
– Minister finansów zachęca w filmach reklamujących e-Deklaracje i przez Krajową Informację Podatkową do drukowania UPO i zachowywania wersji papierowej – zauważa Maciej Małek.
Ekspert dodaje, że co prawda wydruk nie jest potwierdzeniem złożenia deklaracji, w praktyce jednak powinien równie dobrze spełniać funkcję dowodową.