Z roku na rok wzrasta liczba deklaracji PIT składanych za pośrednictwem internetu. W tym roku ponad 1,2 miliona osób fizycznych rozliczyło się za 2010 rok drogą elektroniczną wykorzystując system e-Deklaracje Ministerstwa Finansów.

Małgorzata Hrycuk, starszy konsultant w PwC, zwraca uwagę, iż aby można było uznać, że deklaracja została skutecznie złożona (tj. wpłynęła do urzędu skarbowego w przewidzianym terminie), podatnik powinien otrzymać urzędowe potwierdzenie odbioru, tzw. UPO.

– Podatnik ma możliwość samodzielnego wygenerowania UPO po prawidłowym złożeniu deklaracji za pośrednictwem systemu e-Deklaracje – mówi Małgorzata Hrycuk.

Jednocześnie dodaje, że UPO jest traktowane na równi z potwierdzeniem nadania listu poleconego czy też złożeniem deklaracji bezpośrednio w urzędzie. W konsekwencji UPO powinno być przechowywane razem z deklaracją do zakończenia okresu przedawnienia, czyli przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, którego dotyczy zeznanie roczne.

– Dla deklaracji PIT składanych w tym roku będzie to koniec 2016 r. – wylicza Maciej Małek, konsultant podatkowy w Deloitte.

Według Małgorzaty Hrycuk analogicznie jak w przypadku deklaracji złożonej w formie elektronicznej nie ma konieczności drukowania UPO. Podatnik może je przechowywać również w formie elektronicznej. Jest to szczególnie ważne w razie ewentualnych późniejszych sporów z urzędem skarbowym.

– Posiadanie UPO stanowi dla podatnika dowód, że deklaracja została złożona w ustawowym terminie – mówi Małgorzata Hrycuk.

Maciej Małek podpowiada, że aby nie stracić UPO na skutek uszkodzenia, kradzieży sprzętu komputerowego albo przypadkowego usunięcia, warto pamiętać o wykonaniu kopii zapasowych.

– Minister finansów zachęca w filmach reklamujących e-Deklaracje i przez Krajową Informację Podatkową do drukowania UPO i zachowywania wersji papierowej – zauważa Maciej Małek.

Ekspert dodaje, że co prawda wydruk nie jest potwierdzeniem złożenia deklaracji, w praktyce jednak powinien równie dobrze spełniać funkcję dowodową.