Obowiązki rodziców

Dzieci często od najmłodszych lat zaczynają swoją zawodową karierę. Gra w filmie, spocie reklamowym, praca wakacyjna – to tylko niektóre z możliwości zarobkowania przez małoletnich. W większości przypadków dochody dzieci rodzice będą musieli opodatkować razem ze swoimi zarobkami w składanym zeznaniu PIT. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki. Rodzice nie uwzględnią w swoim rozliczeniu dochodów z pracy dzieci, wypłacanych im stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku (np. z najmu nieruchomości).

Pieniądze, których rodzice nie doliczą do swoich zarobków, dzieci muszą rozliczyć w indywidualnym zeznaniu podatkowym. W takim przypadku rodzic wypełni PIT za dziecko i za dziecko ten dokument podpisze. Konieczne będzie też wystąpienie przez matkę lub ojca do naczelnika urzędu skarbowego o nadanie dziecku NIP.

Sytuacja się zmieni, gdy dziecko stanie się pełnoletnie. Wtedy wszystkich obowiązków podatkowych będzie musiało dopełnić samodzielnie.