Odszkodowania regulowane w odrębnych przepisach albo przyznane przez sąd generalnie są zwolnione z PIT. Od tej zasady jest wiele wyjątków.

1 Upewnij się, w jakich sytuacjach trzeba zapłacić podatek

Zasadą jest, że podatku nie trzeba płacić od odszkodowań, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów. Wyjątki dotyczą m.in. regulowanych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia, odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, czy odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością. Zwolnieniem z PIT nie są również objęte odszkodowania wynikające z zawartych umów i ugód pozasądowych.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć otrzymane odszkodowanie
W pełnej wersji artykułu:
- Jakich odszkodowań nie wykazuje się w PIT
- Czy płacić podatek w przypadku odszkodowań niezwolnionych
- Jak rozliczyć odsetki przyznane przez sąd