Osoba niepełnosprawna, której podano botoks w celach leczniczych, może wydatek na ten cel odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Izba Skarbowa w Katowicach zajęła się możliwością uwzględniania w rozliczeniach podatkowych wydatków na toksynę botulinową, czyli botoks.
W analizowanej przez izbę sprawie, ze względu na zaburzenie ruchomości w obu oczach i podwójne widzenie oraz aby częściowo złagodzić niepełnosprawność i zmniejszyć następstwa nieodwracalnych zmian podstawowych funkcji organizmu, uznano za konieczne przeprowadzenie u podatnika serii zabiegów polegających na kilkukrotnym podaniu (iniekcji) toksyny botulinowej A do mięśni okoruchowych oczu.