Osoba niepełnosprawna, której podano botoks w celach leczniczych, może wydatek na ten cel odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Izba Skarbowa w Katowicach zajęła się możliwością uwzględniania w rozliczeniach podatkowych wydatków na toksynę botulinową, czyli botoks.
W analizowanej przez izbę sprawie, ze względu na zaburzenie ruchomości w obu oczach i podwójne widzenie oraz aby częściowo złagodzić niepełnosprawność i zmniejszyć następstwa nieodwracalnych zmian podstawowych funkcji organizmu, uznano za konieczne przeprowadzenie u podatnika serii zabiegów polegających na kilkukrotnym podaniu (iniekcji) toksyny botulinowej A do mięśni okoruchowych oczu.
Podanie toksyny botulinowej A do mięśni okoruchowych wpłynęło na zwiększenie ruchomości oczu, umożliwiło podatnikowi rozpoczęcie i zwiększenie zakresu ćwiczeń tych mięśni oraz było konieczne do przywrócenia jego oczom częściowej zdolności pojedynczego widzenia. Podatnik jest osobą niepełnosprawną uprawnioną do ulgi rehabilitacyjnej i posiada potwierdzające to dokumenty.
Dyrektor katowickiej izby uznał, że jedynie wydatki rehabilitacyjne wymienione w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) podlegają odliczeniu od dochodu.
Ustawodawca określił wyraźnie, które wydatki uważa się za poniesione na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, uprawnionych do odliczeń od dochodu. Jednym z takich wydatków jest odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.
Jeżeli wskazany zabieg podania toksyny botulinowej A do mięśni okoruchowych oczu jest zabiegiem rehabilitacyjnym, podatnik będzie uprawniony do odliczenia od dochodu kwot wydatkowanych na ten zabieg.
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 czerwca 2010 r. (nr IBPBII/1/415-289/10/ASz).