Firma może wystawiać miesięczne zastawienia faktur do akceptacji przez nabywcę. Nie musi przedstawiać każdej faktury i jej kopii oddzielnie.

Nabywcy towarów i usług, którzy podpisali umowy ze sprzedawcami, mogą wystawiać faktury VAT w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy, o ile dokonujący dostawy je zaakceptuje.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że przepisy umożliwiają podatnikom (dostawcom lub usługodawcom) akceptowanie zestawień (np. miesięcznych) faktur oraz ich kopii. Rozwiązanie takie jest dużo korzystniejsze dla obu stron transakcji niż akceptowanie każdej faktury i jej kopii osobno.

Wyrok NSA dotyczył par. 6 ust. 1 i 2 lit. b) rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, poz. 1337). W obecnym rozporządzeniu ministra finansów w tej samej sprawie (Dz.U. z 2011 r. nr 68, poz. 360) brzmienie tych przepisów jest takie samo. Wyrok można więc stosować również do obecnego stanu prawnego.

Zgodnie z par. 6 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów można z dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi podpisać umowę upoważniającą do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy.

Z umowy musi m.in. wynikać, że podatnik dokonujący nabycia towarów lub usług będzie przedstawiał drugiej stronie umowy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji w formie podpisu.

Jak stwierdził NSA, z powyższych przepisów nie wynika obowiązek przedstawiania sprzedawcy przez nabywcę do akceptacji oddzielnie każdej faktury i jej kopii. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1053/10