Firma może wystawiać miesięczne zastawienia faktur do akceptacji przez nabywcę. Nie musi przedstawiać każdej faktury i jej kopii oddzielnie.

Nabywcy towarów i usług, którzy podpisali umowy ze sprzedawcami, mogą wystawiać faktury VAT w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy, o ile dokonujący dostawy je zaakceptuje.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że przepisy umożliwiają podatnikom (dostawcom lub usługodawcom) akceptowanie zestawień (np. miesięcznych) faktur oraz ich kopii. Rozwiązanie takie jest dużo korzystniejsze dla obu stron transakcji niż akceptowanie każdej faktury i jej kopii osobno.