Ministerstwo Finansów opublikował komunikat, w którym zwraca uwagę na błędy pojawiające się w komercyjnym oprogramowaniu do wysyłania e-PIT i zaleca korzystanie z formularzy interaktywnych lub aplikacji desktopowej ze strony www.e-deklaracje.gov.pl.
Ministerstwo Finansów przekonuje, że najprostszym sposobem przesyłania zeznań PIT jest wysłanie ich przez internet. W ostatnim czasie resort opublikował jednak komunikat, w którym zwraca uwagę na błędy pojawiające się w komercyjnym oprogramowaniu do wysyłania e-PIT i zaleca korzystanie z formularzy interaktywnych lub aplikacji desktopowej ze strony www.e-deklaracje.gov.pl. Problem polega na tym, że resort udostępnia dwa systemy: testowy i prawidłowy (produkcyjny). Osoby korzystające z oprogramowania resortowego nie mają opcji wysłania e-PIT do systemu testowego. Podobnie jest z większością programów dostarczanych przez komercyjnych producentów oprogramowania. Podatnicy ci nie mają więc problemów. Kłopot pojawia się, gdy podatnik korzysta z programu, który umożliwia testowe wysłanie e-PIT.

Problem z testami

Podatnicy używający niektórych programów komercyjnych mogą wybrać opcję „Test”. Wysyłają więc e-PIT, a potem otrzymują urzędowe potwierdzenie odbioru. Muszą jednak pamiętać, że to tylko test i że jeśli chcą naprawdę złożyć zeznanie przez internet, muszą je wysłać do systemu prawidłowego. Problem pojawia się, gdy podatnik wyśle e-PIT do systemu testowego przez pomyłkę lub niewiedzę i myśli, że wypełnił obowiązek podatkowy. W takiej sytuacji podatnik nie wypełnił swojego obowiązku, ale nie będzie miał takiej świadomości. Podobnie będzie, jeśli e-PIT trafi do systemu testowego z błędem.
– Jeśli zeznanie jest nieprawidłowo sporządzone, np. wpisano błędne dane podatnika lub błędną kwotę przychodu za poprzedni rok, to system prawidłowy ministerstwa zwróci uwagę na błąd i odrzuci zeznanie, podczas gdy system testowy przyjmie zeznanie bez protestu – tłumaczy Sebastian Moździoch z firmy Neonet Consulting.
Jak wynika z odpowiedzi producentów oprogramowania, podatnicy mogą korzystać z ich programów bez obaw. Dotyczy to m.in. oprogramowania firm: e-File, Dr-Tax, Biura Informatyki Stosowanej Format, Elfin oraz Neonet Consulting. Ministerstwo Finansów we wspomnianym komunikacie nie poinformowało bowiem, który z programów powoduje błędy.
Podejrzenie padło więc na wszystkich producentów aplikacji do przesyłania e-PIT.

Bezpieczne programy

Jak mówi Adam Mielcarski, prezes zarządu firmy e-File, producenta oprogramowania e-PIT-y (które udostępniają również portale PIT.pl i VAT.pl), w programie rozmyślnie nie została udostępniona możliwość przekazywania deklaracji do systemu testowego, aby nie wprowadzać niepotrzebnego zamieszania u użytkowników. Małgorzata Ostrowska, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Rodziców na rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna szkoła” (udostępnia program do wypełniania i wysyłania e-PIT), informuje, że producent programu do rozliczania PIT zrezygnował z możliwości wysyłki do środowiska testowego. Podatnicy korzystający z oprogramowania firm Neonet Consulting oraz Format również nie muszą się martwić o swoje rozliczenia.
Do środowiska testowego mogą natomiast wysłać swoje zeznania roczne podatnicy korzystający m.in. z programów firm Dr.Tax i Elfin (Jupiter Pro). W obu przypadkach programy działają poprawnie, a użytkownik, jeśli chce na próbę wysłać PIT do serwera testowego, musi to wyraźnie zaznaczyć w programie. Użytkownicy tych programów powinni więc uważać na to, czy wysyłają e-PIT do systemu testowego, czy prawidłowego. Sławomir Usarz z firmy Elfin przyznaje, że wiele programów dostępnych na rynku pozwala na próbną wysyłkę do serwera testowego i mimo że użytkownik sam wybiera tryb wysyłki, zapewne mogą zdarzać się pomyłki.

Weryfikacja statusu

Ernest Frankowski, doradca podatkowy i menedżer w Deloitte, dodaje, że podatnicy, którzy już złożyli e-PIT i czują się zaniepokojeni tym, czy zostanie ono uznane, mogą spróbować wyjaśnić status deklaracji za pomocą infolinii systemu e-Deklaracje. Z kolei Adam Mielcarski zwraca uwagę, że najprostszą możliwością sprawdzenia poprawności złożenia i dostarczenia e-PIT do urzędu skarbowego jest zweryfikowanie jego statusu na stronie Ministerstwa Finansów.
– Pod adresem http://e-deklaracje.mf.gov.pl/files/pdf/UPO_v3-0.pdf należy wpisać numer referencyjny dokumentu elektronicznego, jaki podany jest na potwierdzeniu (UPO) otrzymanym przy wysłaniu e-PIT – stwierdza ekspert.Nietrafiona forma

Producenci oprogramowania mają jednak pretensje do resortu, że w komunikacie nie podał, o który program chodzi. Zdaniem Sebastiana Moździocha z firmy Neonet Consulting komunikat w formie przekazanej przez Ministerstwo został opublikowany nie tyle w trosce o bardzo małą grupę podatników, którym zdarzy się przez pomyłkę lub niewiedzę wysłać zeznanie do systemu testowego, ale by pod tym pretekstem zakomunikować, że jedynie programy ministerstwa są autoryzowane przez resort finansów. Jacek Wójcik, prezes firmy Biuro Informatyki Stosowanej Format dodaje, że aplikacja ministerialna (e-Deklaracje Desktop) może zaspokoić tylko część potrzeb (nie pomaga ona wypełnić zeznania tak jak programy komercyjne).
Adam Mielcarski stwierdza natomiast, że choć w pełni rozumie i popiera intencje ministerstwa, którego celem było ostrzeżenie podatników przed nieskutecznym dostarczeniem PIT-ów drogą elektroniczną przez użytkowników programów komercyjnych, to uważa, że można to było zrobić w innej formie, tak aby nie zaszkodzić samej idei wysyłania e-PIT-ów.
Problem w ogóle by nie istniał, gdyby Ministerstwo Finansów nie udostępniło systemu testowego. Wszyscy musieliby wysyłać e-PIT do systemu prawidłowego.

Wysłanie e-PIT

Przypomnijmy, że podatnicy mogą składać przez internet zeznania za 2010 r. na formularzach: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Aby wysłać zeznanie do urzędu skarbowego nie jest potrzebny podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem ani żadne zaświadczenia. Zamiast e-podpisu trzeba jednak podać sześć cech osobowych: imię, nazwisko, datę urodzenia, NIP, PESEL oraz kwotę przychodu z zeznania za 2009 r.
W e-PIT można odliczyć wszystkie ulgi podatkowe, takie jak w przypadku składania zeznania papierowego, a także przekazać 1 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Rozliczyć w ten sposób mogą się zarówno podatnicy składający zeznania osobiście, jak również małżonkowie czy osoby samotnie wychowujące dzieci.
Podatnicy muszą pamiętać, aby po wysłaniu e-PIT pobrać urzędowe poświadczenie odbioru, które gwarantuje, że zeznanie roczne trafiło do fiskusa. Potwierdzenie wraz z zeznaniem rocznym należy przechowywać przez okres pięciu lat, licząc od 1 stycznia 2012 r.