Urzędy skarbowe pozwalają odliczać wydatki na internet zarówno na podstawie ekofaktury, jak i faktury papierowej.
Podstawą dokonania odliczeń od dochodu wydatków internetowych w rozliczeniu za 2010 rok jest faktura VAT. Ministerstwo Finansów potwierdza, że prawo do ulgi dają faktura tradycyjna, elektroniczna, jak i dokument w formie udostępnionego obrazu faktury (ekofaktura).
Warto wiedzieć, że korzystając z ulgi na internet, nie mamy obowiązku dokumentowania tego w momencie składania zeznania. Sytuacja taka pojawi się dopiero podczas kontroli, której jednym z wielu elementów może być sprawdzenie dokumentów poświadczających uprawnienie do zastosowanej ulgi.