Urzędy skarbowe pozwalają odliczać wydatki na internet zarówno na podstawie ekofaktury, jak i faktury papierowej.
Podstawą dokonania odliczeń od dochodu wydatków internetowych w rozliczeniu za 2010 rok jest faktura VAT. Ministerstwo Finansów potwierdza, że prawo do ulgi dają faktura tradycyjna, elektroniczna, jak i dokument w formie udostępnionego obrazu faktury (ekofaktura).
Warto wiedzieć, że korzystając z ulgi na internet, nie mamy obowiązku dokumentowania tego w momencie składania zeznania. Sytuacja taka pojawi się dopiero podczas kontroli, której jednym z wielu elementów może być sprawdzenie dokumentów poświadczających uprawnienie do zastosowanej ulgi.
W przypadku ulgi internetowej mamy do czynienia z limitem kwotowym w wysokości 760 zł, który pozwala na odliczenie wydatków na sieć niezależnie od tego, czy jest to internet mobilny, czy stacjonarny. Z ulgi mogą korzystać również współmałżonkowie, którzy zawarli indywidualne umowy na dostawy internetu. W takim razie każdy ze współmałżonków zastosuje ulgę do jej wyznaczonego limitu. W tym przypadku trzeba pamiętać o tym, żeby faktury były imienne, ich forma natomiast nie ma znaczenia.
Ważne!
Dochodu w ramach ulgi internetowej nie pomniejsza się np. o koszty napraw czy kupno modemu
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).