Tak. Kasa musi zawierać pamięć fiskalną wbudowaną w części niedostępnej dla użytkownika. Musi ona zapewniać rejestrację co najmniej 1830 raportów fiskalnych dobowych, 200 awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej kasy, 30 zmian stawek.
W przypadku systemu kasowego pamięć fiskalną kasy musi mieć każda kasa wchodząca w skład tego systemu.
Podstawa prawna
Par. 4 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338 z późn. zm.).