Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zajął się opodatkowaniem VAT usług edukacyjnych. W analizowanej sprawie podatnik prowadzi działalność, której przedmiotem jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A) oraz kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia nigdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.B). Podatnik nie ma akredytacji, a świadczone usługi nie są finansowane ze środków publicznych.

Według poznańskiej izby świadczone przez podatnika usługi organizacji i prowadzenia szkoleń w zakresie wymaganych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci prowadzone w ramach kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałe formy kształcenia nigdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.B) korzystają od 1 stycznia 2011 r. ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 kwietnia 2011 r. (nr ILPP1/443-40/11-4/MK).