Izba Skarbowa w Poznaniu zajęła się omówieniem zasad stosowania zwolnienia z VAT w usługach szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej. W analizowanej przez izbę sprawie podatniczka prowadziła działalność w zakresie edukacji. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, składającym deklarację VAT-7. Organizuje szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Według poznańskiej izby usługi świadczone przez podatniczkę nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Nie jest ona bowiem jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a zatem nie spełnia wymogu niezbędnego do stosowania zwolnienia.

Szkolenia zawodowe dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej spełniają definicję usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT. Istotą przedmiotowych usług jest bowiem możliwość uzyskania nowego zawodu. Niemniej jednak usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego korzystają ze zwolnienia od podatku wówczas, gdy są:

● prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub

● świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub

● finansowane w co najmniej 70 proc. ze środków publicznych.

Podatniczka nie spełnia tych warunków. W związku z tym od świadczonych usług będzie musiała zapłacić podstawową 23-proc. stawkę podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 maja 2011 r. (nr ILPP4/443-151/11-4/PG).