Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wyjaśnił, w jaki sposób płatnicy mogą przekazywać podatnikom roczne obliczenie podatku PIT-40 lub informację PIT-11. W analizowanej przez izbę sprawie płatnik zamierza przekazywać pracownikowi te formularze za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Będzie to wiadomość elektroniczna z e-podpisem przesłana na adres podany przez pracownika.

Według poznańskiej izby, doręczenie deklaracji przez płatnika może nastąpić bezpośrednio w sposób zwyczajowy przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata lub przez operatora pocztowego. Przekazanie deklaracji może nastąpić także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdy wiadomość jest przesyłana z podpisem elektronicznym na adres podatnika, pod warunkiem że zachowano wzór deklaracji.

Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu stanowi dowód tego, że został on złożony przez osobę określoną w tym certyfikacie.

Zatem opatrzenie wiadomości bezpiecznym podpisem elektronicznym pozwoli zweryfikować, czy została sporządzona przez upoważniony podmiot. Jednocześnie płatnika będzie obciążało udowodnienie doręczenia takiej deklaracji podatnikowi.

W konsekwencji płatnik przekazując pracownikowi roczne obliczenie podatku lub imienną informację za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy zachowaniu wzoru deklaracji realizuje obowiązek przekazania pracownikowi stosownych dokumentów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 marca 2011 r. (nr ILPB1/415-6/10/ 11-S/IM).