Pracodawca może przekazać pracownikom PIT-40 lub PIT-11 drogą elektroniczną.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wyjaśnił, w jaki sposób płatnicy mogą przekazywać podatnikom roczne obliczenie podatku PIT-40 lub informację PIT-11. W analizowanej przez izbę sprawie płatnik zamierza przekazywać pracownikowi te formularze za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Będzie to wiadomość elektroniczna z e-podpisem przesłana na adres podany przez pracownika.
Według poznańskiej izby, doręczenie deklaracji przez płatnika może nastąpić bezpośrednio w sposób zwyczajowy przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata lub przez operatora pocztowego. Przekazanie deklaracji może nastąpić także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdy wiadomość jest przesyłana z podpisem elektronicznym na adres podatnika, pod warunkiem że zachowano wzór deklaracji.