Rozliczając dochody w dwóch PIT, można złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet podatku z innego zeznania.
Wielu podatników w tym roku złoży do urzędu skarbowego więcej niż jedno zeznanie PIT. Jeśli podatnik w ciągu 2010 roku osiągnął dochody z pracy oraz jednocześnie inwestował na giełdzie papierów wartościowych, to ma obowiązek złożyć deklarację PIT-37 oraz PIT-38 w terminie do 2 maja oraz wpłacić wynikający z rozliczenia tych zeznań należy podatek.
Trzeba pamiętać, że jeśli wynik rozliczenia PIT-37 wskazuje na nadpłatę podatku, natomiast z rozliczenia PIT-38 wynika, że podatnik powinien zapłacić podatek, to możliwe jest przeznaczenie kwoty nadpłaty na poczet należnego podatku.