Konsekwencją orzeczenia przez sąd przepadku alkoholu i jego zniszczenia będzie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego.
Jeżeli sąd orzeknie przepadek nielegalnie produkowanego lub importowanego alkoholu, a przed wydaniem wyroku nie doszło do zapłaty akcyzy, posiadacz tego alkoholu nie ma dużych szans na uniknięcie zapłaty akcyzy. Przepisy nie wskazują bezpośrednio na obowiązek zakupienia znaków akcyzy, niemniej organ celny może domniemywać, iż tego rodzaju alkohol był przeznaczony do sprzedaży czy też konsumpcji. Jest tak dlatego, że obowiązująca od 1 marca 2009 r. ustawa o podatku akcyzowym uwzględnia orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w tym zakresie (np. wyrok z 29 czerwca 2000 r., sprawa C-455/98).
W standardowych warunkach produkcja alkoholu odbywa się w składzie podatkowym. Jeżeli kupujemy lub po prostu posiadamy wyroby akcyzowe, to nie musimy płacić za nie podatku. Jednak gdy wyrób akcyzowy nie został objęty procedurą zawieszenia, a stosowna akcyza nie została uiszczona, zobowiązanym do zapłacenia podatku będzie osoba, która nabyła lub posiada te towary.
– Czekanie na decyzję wymiarową naczelnika urzędu celnego może mieć dla podatnika przykry rezultat w postaci zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami – tłumaczy Izabela Prokofi, menedżer w Domański Zakrzewski Palinka.
Przed uiszczeniem akcyzy warto zastanowić się, czy nie można uzyskać zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku na mocy ministerialnego rozporządzenia.
Dla napojów alkoholowych pochodzących z przepadku zwolnienie przysługuje z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do przerobu w tym składzie na alkohol etylowy. Istnieje również możliwość zwolnienia z akcyzy tak uzyskanego alkoholu etylowego, z chwilą jego sprzedaży przez uprawnione organy np. szpitalom, aptekom, z przeznaczeniem do celów leczniczych.
W przypadku gdy alkohol zostanie zniszczony, podatnik będzie musiał zapłacić akcyzę, stwierdza adwokat Piotr Wołowicki z kancelarii prawnej R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy.
Należy jednak podkreślić, że jedyną przesłanką wydania postanowienia o zniszczeniu przedmiotu, wobec którego orzeczono przepadek, jest nieznaczna wartość tego przedmiotu.
9,95 zł wynosi akcyza za 0,5 l butelki wódki