Podatnik prowadzi bar, w którym sprzedaje alkohol na kieliszki. W swoim magazynie ma butelki z nieważnymi znakami akcyzy.

– Czy w przypadku sprzedaży alkoholu na kieliszki banderola na butelce ma jakieś znaczenie – pyta pan Sebastian z Siedlec.

Za niedozwolone działania, w świetle obowiązujących przepisów ustawy akcyzowej, należy uznać zachowanie polegające na sprzedaży wyrobów alkoholowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy, które są nieoznaczone, oznaczone błędnie lub w sposób nieodpowiedni, w tym także nieważnymi znakami akcyzy. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to sprzedaż całych butelek, czy też alkoholu na kieliszki.

– Posiadacz wyrobów akcyzowych oznaczonych nieważnymi znakami akcyzy, który chce je dalej sprzedawać, powinien zakupić legalizacyjne znaki akcyzy i oznaczyć nimi wyroby – tłumaczy Marek Szymański, starszy menedżer w KPMG.

Posiadacz butelek z nieważnymi banderolami powinien dokonać ich spisu i przekazać go właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Zatwierdzenie spisu przez naczelnika urzędu celnego stanowi podstawę do wydania legalizacyjnych znaków akcyzy. Po otrzymaniu banderol legalizacyjnych posiadacz wyrobów będzie musiał sporządzić protokół z czynności oznaczania butelek nowymi legalizacyjnymi znakami akcyzy. Dopiero po oznaczeniu nowymi banderolami wyroby mogą być dalej sprzedawane.

Warto pamiętać, że niedopuszczalne jest również przelewanie i przechowywanie alkoholu w butelkach nieoznaczonych banderolami akcyzowymi w przypadku, gdy wyroby te są przeznaczone do dalszej sprzedaży.

– Rozlewanie alkoholu jest uznawane za produkcję, co wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiednich pozwoleń, a nowe butelki, do których zostanie przelany alkohol, powinny zostać oznakowane podatkowymi znakami akcyzy – dodaje Marek Szymański.

Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym posiadaczowi alkoholu, który, pomimo że jest objęty obowiązkiem oznaczenia znakami akcyzy, stosownych znaków nie posiada, grozi kara grzywny albo kara pozbawienia wolności do lat dwóch albo obie te kary łącznie.

Ważne!

Za wydanie banderoli legalizacyjnej na wyroby akcyzowe należy wnieść opłatę w wysokości 1,30 zł za sztukę

Podstawa prawna

Art. 116 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.).

Art. 63 par. 5 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.).