Z założeń zmian do ustawy o biegłych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że biegli rewidenci będą mogli wykonywać zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań. Obecnie jest to możliwe tylko w przypadku rewidentów zatrudnionych w samorządzie oraz pracujących w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych.

Oznacza to, że każdy biegły rewident będzie mógł zatrudnić się na umowę o pracę, a dorabiać badaniem sprawozdań finansowych na umowę cywilnoprawną.

Doktor Mariusz Andrzejewski, biegły rewident z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zwraca uwagę na inny aspekt tej zmiany. Według eksperta zmiana idzie w kierunku ograniczenia swobody wykonywania zawodu biegłego rewidenta dla osób, które nie są związane z jedną firmą audytorską, a wykonują swój zawód jako podwykonawcy dla więcej, niż jednego podmiotu audytorskiego. Resort chce bowiem wprowadzić zmiany mówiące, że w przypadkach wykonywania zawodu jako wspólnik podmiotu uprawnionego do badania, jako osoba zatrudniona w stosunku pracy w takim podmiocie albo jako osoba zatrudniona w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej – biegły rewident będzie mógł wykonywać zawód, tylko i wyłącznie w imieniu jednego, wskazanego przez siebie, podmiotu.