Osoba z uprawnieniami biegłego rewidenta będzie mogła wykonywać zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej i zarazem pracować w innej firmie.
Z założeń zmian do ustawy o biegłych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że biegli rewidenci będą mogli wykonywać zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań. Obecnie jest to możliwe tylko w przypadku rewidentów zatrudnionych w samorządzie oraz pracujących w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych.
Oznacza to, że każdy biegły rewident będzie mógł zatrudnić się na umowę o pracę, a dorabiać badaniem sprawozdań finansowych na umowę cywilnoprawną.