Rodzic, który ma władzę rodzicielską, może skorzystać z ulgi na dziecko. To, czy wychowują, nie ma znaczenia.
Małżonkowie są po rozwodzie. Mają jedno dziecko. Czy ojciec dziecka, który na co dzień się nim nie zajmuje może odliczyć całą ulgę prorodzinną, gdy wypełnia ciążący na nim obowiązek alimentacyjny, a matka nie osiąga dochodów?
Władza rodzicielska zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przysługuje obojgu rodzicom, a każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania.
Ponadto rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Jeżeli matka dziecka nie skorzysta z odliczenia, a ojciec wykonuje władzę rodzicielską, może skorzystać z ulgi w pełnej wysokości.
Według bydgoskiej izby wychowywanie dziecka nie jest warunkiem, od którego zależy możliwość skorzystania z odliczenia.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).