Liczba deklaracji
We wszystkich 16 izbach skarbowych przybyło podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w porównaniu z rozliczeniem za 2009 rok.
Oto przykłady. W woj. kujawsko-pomorskim złożono 40 634 zeznania PIT-28 za 2010 rok. Za 2009 rok na druku PIT-28 rozliczyło się 39 092 podatników.
W woj. dolnośląskim PIT-28 za 2010 rok wpłynęło 61 386 (za 2009 rok było to 59 266), w woj. śląskim złożono ok. 77 tys. (72,5 tys. w roku ubiegłym), w woj. warmińsko-mazurskim złożono 26 791 zeznań i jest to o 3 proc. więcej niż za rok 2009, w woj. lubuskim podatnicy złożyli 20 959 zeznań (za rok 2009 – 20 502), w woj. świętokrzyskim PIT-28 jest 22 161 (za 2009 rok – 21 801), w woj. łódzkim wpłynęło 53 413 formularzy (za 2009 rok było to 51 734), w woj. lubelskim zeznań za 2010 rok złożono 37 098 (za 2009 rok – 35 694), w woj. pomorskim teraz było ponad 57 tys., a w ubiegłym roku 55 tys., w woj. podlaskim wpłynęło teraz 18 895 zeznań i 18 934 za 2009 rok, w woj. opolskim złożono 17 438 druków (za 2009 rok było 16 997). Natomiast w woj. podkarpackim odnotowano wzrost na poziomie 5 proc.
– Zeznań PIT-28 za 2010 rok złożyło 41 835 podatników woj. zachodniopomorskiego, podczas gdy w 2009 roku – 41 480 podatników, czyli o 355 więcej – wylicza Małgorzata Brzoza z Izby Skarbowej w Szczecinie.
Konrad Zawada z Izby Skarbowej w Krakowie podaje, że ogólna liczba PIT-28 złożonych w województwie małopolskim w tym roku wyniosła blisko 100 tys. i jest o ok. 2 proc. wyższa niż w roku ubiegłym.
Najwięcej PIT dotyczących ryczałtu, bo 129 267 wpłynęło w woj. mazowieckim (w rozliczeniu 2009 roku było ich 115 534).

Przyczyny różnic

Największe różnice w liczbie osób, które płacą ryczałt, nastąpiły przy rozliczaniu przychodów z najmu.
– Wzrost liczby osób składających PIT-28 w ostatnich latach związany jest ze zmianą i znacznym uproszczeniem przepisów w zakresie opodatkowania najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych – ocenia Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
Nasz rozmówca dodaje, że spośród złożonych PIT-28 najmu dotyczyło 13 850 zeznań, a 26 078 – działalności gospodarczej.
– W woj. lubelskim nastąpił 25,5-proc. wzrost liczby osób wykazujących dochody z najmu opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym – potwierdza Marta Szpakowska z Izby Skarbowej w Lublinie.
Mirosław Kucharczyk z Izby Skarbowej w Warszawie podaje, że w większości formularzy PIT-28 złożonych na Mazowszu podatnicy wykazali przychody z działalności gospodarczej. Inaczej sytuacja przedstawia się w samej Warszawie, w której przeważają zeznania z wykazanymi przychodami z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
Również z informacji małopolskich urzędów skarbowych wynika, że spada liczba zeznań PIT-28 składanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Spadek ten wynosi ok. 4 proc. Inaczej jest z najmem. Tu gwałtownie wzrosła liczba składanych PIT-28.
– W tym roku było aż o 20 proc. takich zeznań więcej niż w roku ubiegłym. Zmiana ta wynika z likwidacji wysokiej 20-proc. stawki podatku dla najmu przy przychodach powyżej 4 tys. euro – wskazuje Konrad Zawada.
Podobną tendencję można zaobserwować w innych województwach. Przypomnijmy, że 20-proc. stawka ryczałtu dla najmu obowiązywała do końca 2009 roku. Od 2010 roku obowiązuje już tylko jedna stawka w wysokości 8,5-proc.Korzystanie z ulg

W zeznaniach PIT-28 jest uwzględnianych zdecydowanie mniej odliczeń niż w przypadku zeznań składanych do końca kwietnia. Konrad Zawada podkreśla, że wynika to głównie z tego, że podatnicy osiągający przychody podlegające ryczałtowi osiągają też zwykle dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali. W związku z tym ulgi odliczają w zeznaniach składanych do końca kwietnia.
– Żadna ulga nie była przez tę kategorie podatników wykorzystywana tak powszechnie jak internetowa – dodaje Andrzej Pieczko z Izby Skarbowej w Zielonej Górze.
Wioleta Działdowska z Izby Skarbowej w Gdańsku dodaje, że ryczałtowcy najczęściej korzystali z ulgi rehabilitacyjnej oraz w ramach praw nabytych z ulg: z tytułu wyszkolenia uczniów i remontowej. W woj. opolskim uwzględniano jeszcze darowizny.
W woj. łódzkim dużą popularnością cieszyło się przekazywanie 1 proc. podatku. Podobnie jest w innych regionach kraju.
– O 27 proc. wzrosła liczba podatników przekazujących 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego. W efekcie kwoty do przekazania na rzecz tych organizacji były większe o 21 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego – podaje Maria Bojczuk z Izby Skarbowej w Kielcach.

Skutki rozliczenia

Podatnicy ryczałtu rozliczenia rocznego dokonują do 31 stycznia następnego roku po roku, którego dotyczy rozliczenie. Oznacza to, że zeznanie za 2010 rok powinno wpłynąć do urzędu skarbowego najpóźniej 31 stycznia 2011 r. W tym samym czasie podatnicy musieli zapłacić należny podatek.
– Zdecydowanie częściej w zeznaniach PIT-28 wykazywana jest kwota do zapłaty niż nadpłata. Tak jest w ok. 46 proc. wszystkich zeznań – mówi Katarzyna Głąb z Izby Skarbowej w Olsztynie.
Również w woj. lubelskim za 2010 rok nadpłatę wykazano w 6804 zeznaniach, natomiast dopłaty wykazano w 16 018 zeznaniach. Najwyższa nadpłata wyniosła 17 137 zł, a najwyższa kwota do zapłaty to 277 352 zł.