Liczba deklaracji

We wszystkich 16 izbach skarbowych przybyło podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w porównaniu z rozliczeniem za 2009 rok.

Oto przykłady. W woj. kujawsko-pomorskim złożono 40 634 zeznania PIT-28 za 2010 rok. Za 2009 rok na druku PIT-28 rozliczyło się 39 092 podatników.

W woj. dolnośląskim PIT-28 za 2010 rok wpłynęło 61 386 (za 2009 rok było to 59 266), w woj. śląskim złożono ok. 77 tys. (72,5 tys. w roku ubiegłym), w woj. warmińsko-mazurskim złożono 26 791 zeznań i jest to o 3 proc. więcej niż za rok 2009, w woj. lubuskim podatnicy złożyli 20 959 zeznań (za rok 2009 – 20 502), w woj. świętokrzyskim PIT-28 jest 22 161 (za 2009 rok – 21 801), w woj. łódzkim wpłynęło 53 413 formularzy (za 2009 rok było to 51 734), w woj. lubelskim zeznań za 2010 rok złożono 37 098 (za 2009 rok – 35 694), w woj. pomorskim teraz było ponad 57 tys., a w ubiegłym roku 55 tys., w woj. podlaskim wpłynęło teraz 18 895 zeznań i 18 934 za 2009 rok, w woj. opolskim złożono 17 438 druków (za 2009 rok było 16 997). Natomiast w woj. podkarpackim odnotowano wzrost na poziomie 5 proc.

– Zeznań PIT-28 za 2010 rok złożyło 41 835 podatników woj. zachodniopomorskiego, podczas gdy w 2009 roku – 41 480 podatników, czyli o 355 więcej – wylicza Małgorzata Brzoza z Izby Skarbowej w Szczecinie.

Konrad Zawada z Izby Skarbowej w Krakowie podaje, że ogólna liczba PIT-28 złożonych w województwie małopolskim w tym roku wyniosła blisko 100 tys. i jest o ok. 2 proc. wyższa niż w roku ubiegłym.

Najwięcej PIT dotyczących ryczałtu, bo 129 267 wpłynęło w woj. mazowieckim (w rozliczeniu 2009 roku było ich 115 534).

Przyczyny różnic

Największe różnice w liczbie osób, które płacą ryczałt, nastąpiły przy rozliczaniu przychodów z najmu.

– Wzrost liczby osób składających PIT-28 w ostatnich latach związany jest ze zmianą i znacznym uproszczeniem przepisów w zakresie opodatkowania najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych – ocenia Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Nasz rozmówca dodaje, że spośród złożonych PIT-28 najmu dotyczyło 13 850 zeznań, a 26 078 – działalności gospodarczej.

– W woj. lubelskim nastąpił 25,5-proc. wzrost liczby osób wykazujących dochody z najmu opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym – potwierdza Marta Szpakowska z Izby Skarbowej w Lublinie.

Mirosław Kucharczyk z Izby Skarbowej w Warszawie podaje, że w większości formularzy PIT-28 złożonych na Mazowszu podatnicy wykazali przychody z działalności gospodarczej. Inaczej sytuacja przedstawia się w samej Warszawie, w której przeważają zeznania z wykazanymi przychodami z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Również z informacji małopolskich urzędów skarbowych wynika, że spada liczba zeznań PIT-28 składanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Spadek ten wynosi ok. 4 proc. Inaczej jest z najmem. Tu gwałtownie wzrosła liczba składanych PIT-28.

– W tym roku było aż o 20 proc. takich zeznań więcej niż w roku ubiegłym. Zmiana ta wynika z likwidacji wysokiej 20-proc. stawki podatku dla najmu przy przychodach powyżej 4 tys. euro – wskazuje Konrad Zawada.

Podobną tendencję można zaobserwować w innych województwach. Przypomnijmy, że 20-proc. stawka ryczałtu dla najmu obowiązywała do końca 2009 roku. Od 2010 roku obowiązuje już tylko jedna stawka w wysokości 8,5-proc.