Podmioty, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, powinny już sporządzić sprawozdania i zamknąć księgi. Na te czynności miały trzy miesiące od dnia bilansowego (tj. do 31 marca). Jednak do momentu zatwierdzenia sprawozdania (w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli maksymalnie do 30 czerwca) można wprowadzać zmiany.

Monika Warmbier, biegły rewident, menedżer w Firmie Doradczej KPMG, potwierdza, że ustawa o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) przewiduje taką możliwość.

– W praktyce najczęściej pojawiające się korekty po sporządzeniu sprawozdania finansowego wynikają ze względów organizacyjnych, np. jednostki otrzymują faktury od dostawców z opóźnieniem, a prowadzona ewidencja nie pozwoliła na wcześniejsze ujęcie zobowiązań – twierdzi nasza rozmówczyni.

Dodaje, że dość często zdarzają się również korekty przychodów ze sprzedaży wynikające np. z korekt sprzedaży dokonanej w roku obrotowym.

Według Moniki Warmbier część korekt wprowadzonych w sporządzonych już sprawozdaniach dotyczy korekt zaproponowanych przez biegłych rewidentów w trakcie badania tego sprawozdania.