Dochody z umowy cywilnoprawnej, np. umowy – zlecenia czy umowy o dzieło, uzyskiwane przez osoby prywatne będą stanowiły dochody z działalności wykonywanej osobiście, do których zastosowanie mają zryczałtowane koszty.

Czy wykonanie zlecenia to działalność osobista

Podatnik w ubiegłym roku uzyskiwał przychody na podstawie umów-zleceń, które zawierał z firmą budowlaną. Czy takie przychody należy rozliczyć jako działalność wykonywaną osobiście?

Czy dochód poniżej progu trzeba wykazać

Podatnik uzyskał dochód z umowy o dzieło w wysokości 2,5 tys. zł. Zamawiającym był przedsiębiorca, który potrącił zaliczkę w wysokości 20 proc. Czy podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe?

Czy zlecenie zawsze wykazuje się w PIT-37

Studentka w 2010 roku myła okna w domach prywatnych. Jej zarobki wyniosły ok. 8 tys. zł. Czy takie zlecenia powinny być rozliczane na PIT-37?

Czy drobne zlecenie trzeba ująć w PIT

Podatniczka w ubiegłym roku uzyskiwała dochody z drobnych zleceń. Kwoty wynagrodzeń nie przekraczały 200 zł. Zleceniodawca twierdził, że potrącił podatek. Jednak nie przesłał podatniczce żadnej informacji o rozliczeniu dochodów. Czy powinna je uwzględnić w rocznym PIT?

Czy koszty mogą być wyższe niż ryczałt

Podatnik do realizacji umowy o dzieło wykorzystał materiały i narzędzia, które sam kupił. Zamawiający uwzględnił 20-proc. koszty uzyskania przychodu. Jednak faktyczne koszty poniesione przez podatnika sięgały 35 proc. uzyskanych przychodów. Czy w zeznaniu podatkowym można uwzględnić wyższe koszty?

Czy można zastosować koszty autorskie

Podatnik jest plastykiem. Zawarł umowę o dzieło, na podstawie której opracował logo dla nowej firmy. Zgodnie z umową podatnik przeniósł na zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do rozporządzania dziełem i korzystania z niego. Czy może w zeznaniu PIT zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jaki PIT od umów cywilnoprawnych.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.