Dochody z umowy cywilnoprawnej, np. umowy – zlecenia czy umowy o dzieło, uzyskiwane przez osoby prywatne będą stanowiły dochody z działalności wykonywanej osobiście, do których zastosowanie mają zryczałtowane koszty.

Czy wykonanie zlecenia to działalność osobista

Podatnik w ubiegłym roku uzyskiwał przychody na podstawie umów-zleceń, które zawierał z firmą budowlaną. Czy takie przychody należy rozliczyć jako działalność wykonywaną osobiście?