Przyznanie abonamentów medycznych pracownikom firmy jest zwolnione z VAT.
Spółka ma zamiar wprowadzić dodatkową ochronę socjalną dla pracowników i wykupić dla nich pakiety medyczne.
– Czy jest to opodatkowane VAT – pyta pani Karolina z Torunia.
Jak mówi Piotr Kościańczuk, dyrektor w Kancelarii Skłodowscy, najnowsza nowelizacja ustawy o VAT (Dz.U. z 2011 r., nr 64, poz. 332), która weszła w życie 1 kwietnia 2011 r., zmienia na korzyść sytuację firm, które zdecydowały się wykupić pakiety medyczne dla swoich pracowników.
Przypomnieć trzeba, że wprowadzone z początkiem tego roku przepisy spowodowały dość specyficzne uregulowanie zwolnienia z VAT usług medycznych. Zwolnienie to miało mieszany podmiotowo-przedmiotowy charakter. Przepis artykułu 43 ust 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z póź. zm.) zwalniał z podatku, zakłady opieki zdrowotnej oraz osoby wykonujące niektóre zawody medyczne, świadczące usługi mające na celu profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawianie zdrowia.
– Ze względu na zamknięty katalog podmiotów zwolnionych z VAT przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na wykupienie pakietów medycznych i przekazanie ich pracownikom, zmuszeni byli do naliczenia VAT od tych świadczeń – dodaje Piotr Kościańczuk.
Od 1 kwietnia takiego obowiązku już nie ma. Zwolnienie obejmuje świadczenie wymienionych wyżej usług przez każdego podatnika, o ile nabył te usługi we własnym imieniu i na rzecz osób trzecich. Zwolnienie to określa dodany do ustawy o VAT art. 43 ust 1 pkt 19a.
Piotr Kościańczuk podkreśla, że nowelizacja doprecyzowała również zasady refakturowania. Zmiana ta rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne dotyczące sytuacji prawnej podmiotu „pośredniczącego” w sprzedaży usług. Podatnik, który kupuje usługi na rzecz osoby trzeciej, jest traktowany jak świadczący te usługi.
Podstawa prawna
Art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).