Podatnik prowadzi działalność opodatkowaną VAT oraz – w niewielkim stopniu – podlegającą zwolnieniu z tego podatku.

– Czy w przypadku gdy kwota VAT niepodlegająca odliczeniu wyniesienie 500 zł, nie będę mógł jej odliczyć – pyta pan Mirosław z Lublina.

Niestety takie rozwiązanie wprowadza nowelizacja ustawy o VAT obowiązująca od 1 kwietnia. Znajduje się w niej zmiana dotycząca podatników, u których proporcja obrotów opodatkowanych w obrotach ogółem przekracza 98 proc. Nowelizacja pozwala na odliczenie całości podatku naliczonego, pod warunkiem że kwota VAT naliczonego niepodlegająca odliczeniu w skali roku będzie mniejsza niż 500 zł. Jeżeli zatem kwota podatku wyniesie 499 zł, podatnik będzie mógł odliczyć ją w całości, ale gdy wyniesie 500 zł lub więcej, to w ogóle jej nie odliczy.

Jak wyjaśnia Agnieszka Bieńkowska, partner, doradca podatkowy w MDDP, przed zmianą przepisów podatnicy wykonujący prawie wyłącznie czynności opodatkowane, tj. podatnicy, u których proporcja przekraczała 98 proc., mieli prawo uznać, że wynosi ona 100 proc. i odliczyć całość VAT.

– Obecnie firmy muszą dodatkowo sprawdzać, czy wynikająca z zastosowania proporcji kwota podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu nie przekracza 500 zł w skali roku, co wymaga wprowadzenia dodatkowych rozwiązań – wskazuje nasza rozmówczyni.

Zdaniem Agnieszki Bieńkowskiej to istotna i niestety niekorzystna zmiana dla przedsiębiorców, których podstawowa działalność jest opodatkowana. Zwłaszcza tych dużych firm, u których zawsze pojawia się jakaś sprzedaż zwolniona.

Dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Rödl & Partner wskazuje, że w nowelizacji wprowadzono jednocześnie przepis umożliwiający ministrowi finansów określenie w drodze rozporządzenia przypadków, w których pomimo osiągnięcia lub przekroczenia 500 zł będzie można odliczyć całość VAT. Jednak projekt takiego rozporządzenia nie został jeszcze opracowany.

Podstawa prawna

Art. 90 ust. 10 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).