Podatnik, który już złożył PIT za 2010 rok, ale zapomniał uwzględnić w nim wszystkie dochody, będzie musiał złożyć korektę zeznania.
W zeznaniu PIT za 2010 rok podatnik musi wykazać wszystkie uzyskane w ubiegłym roku dochody. Wynika to z zasady, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem tych wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT (m.in. zwolnienia z podatku) oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku jest suma dochodów ze wszystkich źródeł.
Podatnik, który nie uwzględni w zeznaniu wszystkich zarobionych pieniędzy będzie musiał skorygować takie rozliczenie. W tym celu trzeba będzie złożyć korektę deklaracji (jeśli jedna już została złożona i podatnik zapomniał o jakichś dochodach). Do poprawionej deklaracji trzeba będzie dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. W naszym przypadku w takim piśmie trzeba będzie wskazać, że przyczyną poprawek jest nieuwzględnienie w PIT wszystkich dochodów.
Przykład 1

Podatek do zapłaty

Podatnikiem PIT jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Zasada ta ma również zastosowanie do małżonków, chyba że wystąpią oni z wnioskiem o łączne opodatkowanie ich dochodów. Wspólne opodatkowanie dochodów ma zastosowanie także do małżonków, z których jeden ma w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy (musi w Polsce rozliczać wszystkie światowe dochody), a drugi ma miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie członkowskim UE, państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii, lub też każde z małżonków ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w UE, w państwie należącym do EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej, pod warunkiem że małżonkowie ci osiągną podlegające opodatkowaniu w Polsce przychody w wysokości stanowiącej w innym państwie członkowskim łącznie co najmniej 75 proc. całkowitego przychodu uzyskanego w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Łączne opodatkowanie dochodów małżonków jest także możliwe po śmierci jednego z nich.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Co zrobić, gdy nie wpisaliśmy w PIT wszystkich dochodów.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz Wzór uzasadnienia przyczyn korekty, a także odpowiedzi na pytania:
- Czy w zeznaniu PIT trzeba wykazać każdy dochód
- Kiedy urząd skarbowy zainteresuje się dochodami podatnika