Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie różnym podmiotom lokali użytkowych.

– Czy właściciel lokalu, który wystawia fakturę VAT, musi sprawdzić, czy przedsiębiorca, któremu wynajmuje lokal, działa legalnie – pyta pani Małgorzata z Warszawy.

Wynajmujący jest odpowiedzialny za właściwe rozliczenie VAT świadczonych usług, np. za terminowe rozliczenie i zastosowanie odpowiedniej stawki. Nielegalność działalności prowadzonej przez najemcę nie wpływa na obciążenia podatkowe wynajmującego.

Trzeba zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z poźn. zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

– Świadczenie usług najmu nie jest jednak przez prawo zabronione, a zatem omawiany przepis nie będzie miał zastosowania – stwierdza Iwona Kaczanowska, doradca podatkowy w MDDP.

Charakter transakcji, której dotyczy wystawiona faktura, ma znaczenie z punktu widzenia nabywcy i jego prawa do odliczenia VAT.

– W momencie, w którym odbiorca faktury odliczy podatek od towarów i usług oraz uwzględni fakturę w kosztach uzyskania przychodu, a okaże się, że kontrahent, który wystawił fakturę, tj. wynajmujący, np. nie jest zarejestrowanym przedsiębiorcą, organ podatkowy może zakwestionować najemcy zapłacony czynsz jako koszt podatkowy oraz odliczony VAT – dodaje Ewa Cieplak, ekspert podatkowy z LTA Doradztwo Prawne Dopierała, Oliwa i Wspólnicy.

Dodatkowo warto pamiętać, że osoba wynajmująca powinna wiedzieć o sposobie korzystania z lokalu przez najemcę np. w przypadku lokali mieszkalnych, gdyż wpływa to na sposób opodatkowania. Zastosowanie zwolnienia z VAT dla usług wynajmu lokali mieszkalnych jest bowiem zastrzeżone wyłącznie do wynajmu na cele mieszkaniowe.

W przypadku gdy w zawartej z najemcą umowie jest punkt, że wynajmowany lokal mieszkalny przeznaczony jest na cele mieszkaniowe, brak jest podstaw, by uznać, iż faktyczny cel usługi najmu świadczonej przez wynajmującego jest inny. Jeśli najemca deklaruje w zawartej umowie sposób wykorzystania nieruchomości jako cel mieszkaniowy, wynajmujący mogą stosować zwolnienie z VAT dla świadczonych usług. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE podatnik działający w dobrej wierze i dochowujący należytej staranności nie może ponosić negatywnych konsekwencji nieuczciwego działania swojego kontrahenta.

23 proc. wynosi stawka VAT na wynajem lokali użytkowych

Podstawa prawna

Art. 6 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z poźn. zm.).