Jeżeli na dziecko pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny, to rodzic ma prawo do opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nawet jeśli dziecko jest pełnoletnie.
Rodzic wychowuje samotnie pełnoletnie dziecko, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, a jednocześnie uzyskało w 2010 roku dochody z pracy w wysokości przekraczającej 3089 zł. Czy podatnikowi przysługuje możliwość preferencyjnego rozliczenia dochodów w zeznaniu podatkowym?
Tak. Preferencyjny sposób rozliczenia przysługuje rodzicom wychowującym samotnie dzieci: