Zgodnie z regulaminem pracodawca sfinansował połowę kosztów zakupu okularów przez pracownika.

– Jak to ująć w księgach rachunkowych – pyta pani Zofia z Kielc.

Piotr Bejger, starszy menedżer w PwC, wyjaśnia, że zgodnie z prawem pracy w określonych przypadkach pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok. Obowiązek ten nie wiąże się jednak z prawem do kontrolowania zakupionego przez pracownika aktywa. A zatem wydatki w wysokości poniesionej przez pracodawcę związane z wypełnieniem tego obowiązku są kosztem operacyjnym.

Można je ująć zapisem: strona Wn konta 449 – Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, strona Ma konta 100 – Kasa lub 202 – Rozrachunki z dostawcami (w zależności od tego, czy pracodawca płaci bezpośrednio za fakturę, czy zwraca pracownikowi koszty).

Piotr Bejger wyjaśnia, że gdy koszy jest istotny, może wystąpić konieczność rozliczenia go w czasie. Wynika to z faktu, że poniesienie kosztu dofinansowania do okularów powstaje zazwyczaj raz na kilka lat.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).