Pracodawca, który nałoży na pracownika karę pieniężną za nieprzestrzeganie przepisów bhp, księguje ją jako pozostały przychód operacyjny.
Firma nałożyła na pracownika karę pieniężną za nieprzestrzeganie przepisów bhp.
– Jak to ująć w księgach rachunkowych – pyta pani Michalina z Torunia.