Zaledwie połowa podatników, którzy muszą rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 rok, złożyła zeznanie do urzędu skarbowego. Takie dane otrzymaliśmy z 16 izb skarbowych. W ubiegłym roku – w rozliczeniu za 2009 rok – złożonych zeznań było mniej, bo ok. 30 proc.

Podatnicy najwięcej kłopotów mają z prawidłowym rozliczeniem dochodów zagranicznych. Często pytają też o zasady korzystania z dostępnych ulg podatkowych. Przede wszystkim nie pamietają o limitach odliczeń.

– Wcześniejsze złożenie zeznania jest korzystne zarówno dla podatnika, jak i administracji – stwierdza Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Nasz rozmówca dodaje, że urzędnicy zachęcają do szybkiego rozliczenia również tych podatników, którzy złożą zeznanie, wykazując kwotę do zapłaty. Wcześniejsze złożenie zeznania nie obliguje do szybszego uregulowania podatku. Należy go wpłacić do 2 maja 2011 r.

Składane zeznania

Liczba składanych zeznań jest różna w poszczególnych województwach. Przykładowo w woj. zachodniopomorskim złożono 252 561 deklaracji PIT, do urzędów w woj. opolskim na razie wpłynęło 153 958 zeznań, a w woj. podlaskim jest to obecnie 187 759.

– W zależności od wielkości miasta, w którym dany urząd jest zlokalizowany, rozliczenia rocznego dokonało od 20 do 60 proc. podatników.

Mieszkańcy mniejszych miejscowości rozliczają się szybciej niż osoby mieszkające w dużych miastach – podkreśla Mirosław Kucharczyk z Izby Skarbowej w Warszawie.

Sprawdziliśmy też, z jakich ulg podatnicy korzystają najczęściej. Marta Szpakowska z Izby Skarbowej w Lublinie podaje, że najbardziej popularna jest ulga z tytułu wychowywania dzieci, którą wykazano w 105 669 zeznaniach na kwotę prawie 130 mln zł.

Drugie miejsce zajmuje ulga z tytułu użytkowania internetu, którą wykazano w 62 614 zeznaniach na kwotę niemal 32 mln zł. Trzecia jest ulga rehabilitacyjna wykazana w 28 678 zeznaniach na prawie 65 mln zł.

Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Izby Skarbowej w Poznaniu podkreśla, że coraz większym zainteresowaniem cieszy się w Wielkopolsce ulga związana z odliczeniem darowizny na cele krwiodawstwa realizowana przez honorowych dawców krwi.

– Do ulg wykorzystywanych najrzadziej należą: odliczenie wydatków na nabycie nowych technologii oraz odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną – wylicza Andrzej Pieczko z Izby Skarbowej w Zielonej Górze.

Dodaje, że do tej kategorii należą też odliczenia z tytułu ulg wygasłych, które funkcjonują jeszcze na podstawie przepisów przejściowych – ulgi uczniowskiej, remontowej i odsetkowej.

Forma kontaktu

Sposób złożenia zeznania podatkowego w większości przypadków uzależniony jest od wielkości miejscowości, w której mieszkają podatnicy. W bardzo małych miejscowościach prawie w 100 proc. podatnicy składają zeznania osobiście. W dużych miastach częściej korzystają z pośrednictwa poczty.

Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi zauważa, że najwięcej zeznań wpływa pocztą w ostatnich dniach kwietnia.

Przez internet na razie rozliczyło się kilka procent podatników.

Przykładowo w woj. łódzkim jest to 8,5 proc., a w woj. świętokrzyskim 4 proc.