Został nieco ponad miesiąc na rozliczenie PIT za 2010 rok. Do tej pory z urzędem skarbowym rozliczyła się już połowa uprawnionych. Podatnicy najczęściej korzystają z ulgi na dziecko i składają PIT-y osobiście.
Zaledwie połowa podatników, którzy muszą rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 rok, złożyła zeznanie do urzędu skarbowego. Takie dane otrzymaliśmy z 16 izb skarbowych. W ubiegłym roku – w rozliczeniu za 2009 rok – złożonych zeznań było mniej, bo ok. 30 proc.
Podatnicy najwięcej kłopotów mają z prawidłowym rozliczeniem dochodów zagranicznych. Często pytają też o zasady korzystania z dostępnych ulg podatkowych. Przede wszystkim nie pamietają o limitach odliczeń.
– Wcześniejsze złożenie zeznania jest korzystne zarówno dla podatnika, jak i administracji – stwierdza Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
Nasz rozmówca dodaje, że urzędnicy zachęcają do szybkiego rozliczenia również tych podatników, którzy złożą zeznanie, wykazując kwotę do zapłaty. Wcześniejsze złożenie zeznania nie obliguje do szybszego uregulowania podatku. Należy go wpłacić do 2 maja 2011 r.

Składane zeznania

Liczba składanych zeznań jest różna w poszczególnych województwach. Przykładowo w woj. zachodniopomorskim złożono 252 561 deklaracji PIT, do urzędów w woj. opolskim na razie wpłynęło 153 958 zeznań, a w woj. podlaskim jest to obecnie 187 759.
– W zależności od wielkości miasta, w którym dany urząd jest zlokalizowany, rozliczenia rocznego dokonało od 20 do 60 proc. podatników.
Mieszkańcy mniejszych miejscowości rozliczają się szybciej niż osoby mieszkające w dużych miastach – podkreśla Mirosław Kucharczyk z Izby Skarbowej w Warszawie.
Sprawdziliśmy też, z jakich ulg podatnicy korzystają najczęściej. Marta Szpakowska z Izby Skarbowej w Lublinie podaje, że najbardziej popularna jest ulga z tytułu wychowywania dzieci, którą wykazano w 105 669 zeznaniach na kwotę prawie 130 mln zł.
Drugie miejsce zajmuje ulga z tytułu użytkowania internetu, którą wykazano w 62 614 zeznaniach na kwotę niemal 32 mln zł. Trzecia jest ulga rehabilitacyjna wykazana w 28 678 zeznaniach na prawie 65 mln zł.
Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Izby Skarbowej w Poznaniu podkreśla, że coraz większym zainteresowaniem cieszy się w Wielkopolsce ulga związana z odliczeniem darowizny na cele krwiodawstwa realizowana przez honorowych dawców krwi.
– Do ulg wykorzystywanych najrzadziej należą: odliczenie wydatków na nabycie nowych technologii oraz odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną – wylicza Andrzej Pieczko z Izby Skarbowej w Zielonej Górze.
Dodaje, że do tej kategorii należą też odliczenia z tytułu ulg wygasłych, które funkcjonują jeszcze na podstawie przepisów przejściowych – ulgi uczniowskiej, remontowej i odsetkowej.

Forma kontaktu

Sposób złożenia zeznania podatkowego w większości przypadków uzależniony jest od wielkości miejscowości, w której mieszkają podatnicy. W bardzo małych miejscowościach prawie w 100 proc. podatnicy składają zeznania osobiście. W dużych miastach częściej korzystają z pośrednictwa poczty.
Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi zauważa, że najwięcej zeznań wpływa pocztą w ostatnich dniach kwietnia.
Przez internet na razie rozliczyło się kilka procent podatników.
Przykładowo w woj. łódzkim jest to 8,5 proc., a w woj. świętokrzyskim 4 proc.– Jeszcze przed największym natężeniem składania zeznań do podkarpackich urzędów skarbowych wpłynęło ok. 80 proc. więcej zeznań w formie elektronicznej niż w roku ubiegłym – stwierdza Joanna Maksymowicz-Panek z Izby Skarbowej w Rzeszowie.
Maciej Cichański przypomina, że zeznanie podatkowe za 2010 rok można wysłać bez wychodzenia z domu, drogą elektroniczną, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i to bez konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dotyczy to: PIT-16, PIT-16a, PIT-19a, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.

Najczęstsze pytania

Najwięcej wątpliwości podatników budzi rozliczenie dochodów zagranicznych. Mirosław Kucharczyk z Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, że pytania dotyczą też sposobu prawidłowego obliczenia kwoty przysługujących ulg i odliczeń (szczególnie ulgi na dzieci).
– Podatnicy najczęściej pytają o sposoby dokumentowania wydatków (ulga rehabilitacyjna i na internet), możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub dzieckiem – dodaje Maciej Koniuszewski z Izby Skarbowej w Szczecinie.
Agnieszka Pawlak z łódzkiej izby zauważa, że wiele osób trafia do urzędów skarbowych ze wszystkimi dokumentami związanymi z PIT. Pytają bezpośrednio w urzędach, co należy uwzględnić w deklaracji, jak skorzystać z ulgi, które dokumenty są potrzebne.
Z kolei Maria Bojczuk z Izby Skarbowej w Kielcach wskazuje, że najwięcej kłopotów przy wypełnianiu zeznań rocznych podatnicy mają z: wpisywaniem NIP – często wpisywany jest NIP płatnika z informacji PIT-11 zamiast podatnika; niedokonaniem aktualizacji danych na formularzu NIP-3 w przypadku zmian w danych identyfikacyjnych (zmiana nazwiska, adresu zamieszkania, dowodu osobistego, numeru konta); brakiem PESEL dziecka przy uldze prorodzinnej (nowy wymóg od ubiegłego roku); niezgodnością zeznań z informacjami PIT-11 od płatników (w zeznaniach podatnicy nie wykazują wszystkich dochodów); brakiem niezbędnych załączników do składanych zeznań; niepodpisywaniem składanych dokumentów.
– Coraz rzadziej zdarzają się błędy rachunkowe. Wynika to z tego, że podatnicy coraz częściej korzystają ze specjalistycznych programów do wypełniania PIT-ów – tłumaczy Konrad Zawada z Izby Skarbowej w Krakowie.

Pomoc w urzędzie

W okresie styczeń – kwiecień w urzędach skarbowych w całej Polsce trwa akcja Szybki PIT. W jej ramach podatnicy otrzymują m.in.: specjalną stronę internetową www.szybkipit.pl, która stanowi kompendium wiedzy na temat rozliczeń związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych; pracującą sobotę w urzędach skarbowych 30 kwietnia 2011 r. (ostatnia sobota kwietnia) w godz. 9 – 13; wydłużone godziny pracy w ostatnich dniach kwietnia; dyżury telefoniczne ekspertów; broszury informacyjne; dodatkowe punkty wydawania druków i przyjmowania zeznań; spotkania edukacyjne z podatnikami.
– Dyżury adresowane są zwłaszcza do tych grup podatników, które mogą mieć problem w rozliczeniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak osoby starsze czy niepełnosprawne – tłumaczy Radosław Hancewicz z Izby Skarbowej w Białymstoku.
Ponadto – jak dodaje Marta Szpakowska – w niektórych urzędach 2 maja po godz. 18 będą wystawione pojemniki, do których będzie można do godz. 24 składać zeznania.
Co roku zostawiamy rozliczenie na ostatnią chwilę
ikona lupy />

Wiesława Dróżdż, Ministerstwo Finansów

Złożenie rozliczenia rocznego PIT powinno nastąpić w tym roku do 2 maja. Wydaje się, że to jeszcze dużo czasu, jednak rok rocznie obserwujemy, że dopiero w ostatnich dniach okresu rozliczeniowego liczba składanych zeznań dynamicznie rośnie. A szkoda, bo szybkie wypełnianie PIT-u niesie za sobą większe ryzyko popełnienia błędu i jest mało komfortowe. Dlatego gorąco zachęcam do składania zeznań już dzisiaj. Takie rozwiązanie niesie ze sobą same korzyści. Osoby, którym przysługuje zwrot podatku szybciej go otrzymają, a pozostali podatnicy będą mieli jeden z wielu obowiązków, po prostu z głowy.
Warto też zastanowić się nad sposobem złożenia zeznania. Nie ma już potrzeby podróży do urzędu, więc najprościej będzie zdecydować się na rozliczenie przez internet. Coraz więcej osób docenia tę możliwość. Do tej pory przez internet przesłało swój PIT już ponad 440 tys. osób. To więcej niż w ubiegłym roku za cały okres rozliczeniowy, a mamy za sobą dopiero jego połowę.