FUZJE I PRZEJĘCIA

I miejsce

Piotr Wysocki Baker & McKenzie

Doradca podatkowy w Baker & McKenzie, partner w grupie podatkowej odpowiedzialny za doradztwo transakcyjne.

Uzasadnienie wyboru

Zapewnia wszechstronne wsparcie podatkowe we wszystkich transakcjach z zakresu M&A oraz finansowania, w które zaangażowana jest kancelaria Baker & McKenzie. Kapituła redakcyjna doceniła jego najbardziej spektakularne transakcje, które prowadził w 2010 r. Były to transakcje uznane za jedne z największych w poszczególnych branżach, a także wymagające szczególnej wiedzy i niebanalnych rozwiązań ściśle dostosowanych do specyfiki danej branży.

Redakcja doceniła doradztwo przy jednej z najgłośniejszych transakcji w branży M&A w Polsce. Ponadto Piotr Wysocki doradzał przy dokapitalizowaniu jednej ze spółek, a także przy jednej z największych transakcji na rynku nieruchomości w 2010 r. Świadczył również usługi doradztwa podatkowego w zakresie fuzji i przejęć z wykorzystaniem międzynarodowego prawa podatkowego.

II miejsce dr Janusz Fiszer White & Case

III miejsce ex aequo ● Piotr Wieliński Ernst & Young

● Jarosław Bieroński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

SPORY PRZED SĄDAMI

I miejsce

Jerzy Martini Baker & McKenzie

Doradca podatkowy oraz partner w Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe, specjalizuje się w podatku od towarów i usług. Wielokrotnie wyróżniany za osiągnięcia w zakresie VAT w rankingach międzynarodowych Legal 500 and Chambers Europe oraz przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Doradza m.in. firmom z branży: FMCG, telekomunikacyjnej, zaawansowanych technologii oraz medialnej. Jest autorem wielu komentarzy z zakresu VAT oraz orzecznictwa sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Uzasadnienie wyboru

Dokonaniem, które zdecydowało o I miejscu w kategorii sporów przed sądami, jest wygrana przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Oasis East (sygn. akt C-395/09). Sprawa ta dotyczyła zakazu odliczenia VAT w przypadku importu usług z rajów podatkowych. Trybunał orzekł na korzyść podatników. Z wyroku wynika, że przepisy wspólnotowe (VI i 112 Dyrektywy VAT) nie pozwalają na utrzymywanie w przepisach krajowych rozwiązań, które w sposób ogólny wyłączają uprawnienie do odliczenia VAT naliczonego w przypadku nabycia importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego siedzibę w raju podatkowym.

Osiągnięciem tym Jerzy Martini potwierdził swoje umiejętności dotyczące procedury sądowej krajowej i przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w zakresie VAT. Wyrok Trybunału był szczególnym osiągnięciem również dlatego, że dotyczył rajów podatkowych, które w czasie kryzysu znalazły się pod większym niż dotąd naciskiem społecznym (kraje zaliczane do rajów podatkowych uznaje się za szkodzące państwom stosującym standardowe zasady opodatkowania).

Kapituła redakcyjna, dokonując oceny, wzięła również pod uwagę wysoką skuteczność przy reprezentowaniu podatników przed sądami (29 wygranych spraw w 2010 r.) w sprawach o precedensowym charakterze. O niezwykłości powstałych w sporach problemów świadczy to, że sądy zwracały się z pytaniem prawnym do składu siedmiu sędziów NSA (dwie sprawy prowadzone przez Jerzego Martiniego) oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

II miejsce Małgorzata Sobońska MDDP

III miejsce Ireneusz Krawczyk Ożóg i Wspólnicy

OPTYMALIZACJE PODATKOWE

I miejsce

Jarosław Koziński Ernst & Young

Doradca podatkowy, partner w dziale doradztwa podatkowego, kieruje działem Business Tax Advisory oraz doradztwem dla klientów z sektora finansowego. Jest specjalistą w zakresie analizy opodatkowania produktów finansowych (w tym struktur typu cash pool czy strategii sekurytyzacyjnych), planowania podatków przy użyciu instrumentów finansowych, planowania amortyzacji czy przekształceń i optymalizacji strategii podatkowych.

Autor metodologii planowania optymalizacji podatkowej publikowanej m.in. w Harvard Business Review. Od lat w czołówce doradców podatkowych zajmujących się optymalizacją podatkową w Polsce. Wyróżniany również we wcześniejszych edycjach rankingu „Dziennika Gazety Prawnej”.

Uzasadnienie wyboru

W 2010 r. Jarosław Koziński wdrożył wiele rozwiązań optymalizacyjnych o wysokim stopniu skomplikowania. Rozwiązania te przyniosły bardzo wymierne korzyści finansowe dla klientów Ernst & Young, co jest głównym celem takich rozwiązań. Działania Jarosława Kozińskiego są innowacyjne i doceniane przez klientów.

Do osiągnięć w 2010 r. należy zaliczyć m.in. wdrożenie strategii podatkowej nabycia udziałów mniejszościowych (do pakietu większościowego) dla międzynarodowej grupy kapitałowej, zaprojektowanie i wdrożenie efektywnej podatkowo, bardzo dużej emisji obligacji na eurorynku z wykorzystaniem szwedzkiej spółki emisyjnej, zaprojektowanie efektywnej podatkowo struktury nabycia firmy, zaprojektowanie i wdrożenie struktury inwestycyjnej dla dużej grupy międzynarodowej działającej w Polsce, która przyniosła istotne obniżenie efektywnej stawki podatkowej bez straty finansowej. Do osiągnięć należy również zaliczyć wielokrotne wdrożenie rozwiązania pozwalającego na aktywowaniu dla celów amortyzacji podatkowej wartości niewycenionych dotychczas w księgach podatnika aktywów i wiele innych.

Szczegóły wszystkich powyższych i innych rozwiązań optymalizacyjnych nie mogą zostać ujawnione ze względu na zachowanie tajemnicy zawodowej, do jakiej zobowiązani są doradcy podatkowi.

II miejsce dr Janusz Fiszer White & Case

III miejsce Paweł Tomczykowski Ożóg i Wspólnicy

* w skład konsorcjum wchodzą: TaxLeader Szymik, Oleś. Kancelaria Doradztwa Podatkowego, KSK Doradcy, LawLeader

Pełne wyniki V rankingu firm i doradców podatkowych opublikujemy 13 kwietnia w specjalnym dodatku „Doradca dla firm”.