Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP) przyjęła stanowisko w sprawie zmiany instrukcji postępowania doradcy podatkowego w trakcie przeszukania. Doprecyzowano w niej, jak ma postępować doradca, np. w sytuacji gdy do jego kancelarii zapuka policja, która będzie chciała przeszukać kancelarię.

Jak wyjaśnia Marek Kwietko-Bębnowski, doradca podatkowy, podstawą do zmiany instrukcji postępowania była modyfikacja art. 180 par. 2 kodeksu postępowania karnego.

Ekspert podkreśla, że według nowego brzmienia tego przepisu do grupy tajemnic zawodowych szczególnie chronionych dodano tajemnicę zawodową doradcy podatkowego.

– Obecnie zwolnić z tajemnicy zawodowej doradcę podatkowego może wyłącznie sąd, i to jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu – stwierdza Marek Kwietko-Bębnowski.

Doradcy na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Wcześniej tajemnica zawodowa doradców była słabiej chroniona, ponieważ doradcę z tajemnicy zawodowej mógł zwolnić prokurator, a na jego postanowienie nie przysługiwało zażalenie.

Marek Kwietko-Bębnowski zwraca również uwagę, że przepisy postępowania administracyjnego (w tym podatkowego) oraz przepisy postępowania cywilnego nie przewidują żadnej możliwości zwolnienia doradcy podatkowego z tajemnicy zawodowej. A więc np. podczas egzekucji administracyjnej czy sądowej skierowanej do klienta doradcy podatkowego ma on prawo i obowiązek odmówić składania jakichkolwiek wyjaśnień odnośnie do spraw objętych tajemnicą zawodową do czasu zwolnienia go z tej tajemnicy przez sąd w trybie art. 180 par. 2 kodeksu postępowania karnego.

KRDP dostosowała więc instrukcję postępowania w trakcie przeszukania u doradcy do powyższej zmiany w zakresie tajemnicy zawodowej.

Ważne!

Jeśli doradca podatkowy jest świadkiem w postępowaniu cywilnym, ma prawo zachować tajemnicę zawodową i odmówić odpowiedzi na pytania