Obowiązek wystawienia faktury nie jest uzależniony od tego, czy dla danej sprzedaży wydano paragon
Jeśli sprzedawca jest podatnikiem VAT czynnym, musi wystawiać faktury.
Jeśli podatnik lub jego pracownik zapomniał poprosić o wydanie faktury VAT przy zakupie, to gdy poinformuje sprzedawcę, że była to sprzedaż na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, powstanie obowiązek wystawienia faktury. Przepisy nie określają terminu, po jakim sprzedawca może odmówić jej wystawienia, ale można rozsądnie przyjąć, że będzie to termin przedawnienia.
W przypadku sprzedaży konsumenckiej faktura jest wystawiana dopiero na żądanie podatnika. Takie żądanie musi być złożone w terminie trzech miesięcy, by było skuteczne. To termin wynikający z Ordynacji podatkowej. Po jego upływie podatnik może odmówić wystawienia faktury.
Ustawa o VAT nie zwalnia od obowiązku wystawienia faktury z tego powodu, że został już wydany paragon. Jednak nie jest możliwe uzyskanie faktury bez zwrotu paragonu fiskalnego. Sprzedawca musi go przecież dołączyć do kopii faktury. Jeśli nabywca nie ma paragonu, ale jest podatnikiem, bądź zażąda wystawienia faktury w terminie, to faktura i tak musi być wystawiona. Trudności mogą wystąpić z udowodnieniem zakupu, ale w przypadku płatności kartą dość łatwo to ustalić.