Prawidłowość przeprowadzenia loterii fantowych oraz dokumentowania przychodów kontroluje Służba Celna.

1 Sprawdź, jakie akty prawne wyznaczają obowiązki organizatora loterii

Aby móc organizować loterię fantową, należy uzyskać zezwolenie właściwego naczelnika urzędu celnego. W dodatku to właśnie Służba Celna sprawuje nadzór i kontrolę na prawidłowością przeprowadzenia loterii. Kontrola wykonywana przez Służbę Celną polega na sprawdzeniu prawidłowości przestrzegania przepisów prawa przez zobowiązane do tego osoby. Celnicy sprawdzą, czy osoby organizujące loterie wywiązują się z obowiązków nałożonych na nie przez ustawę z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Funkcjonariuszy celnych interesuje ponadto, czy działalność jest prowadzona zgodnie z udzielonym zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem. Warto pamiętać o tym, że dochód z loterii fantowej musi być przeznaczany w całości na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych. Oznacza to, że podmiot urządzający loterię fantową jest zobowiązany przedstawić organowi, który udzielił zezwolenia, w terminie 30 dni od dnia zakończenia urządzanej gry, szczegółową informację o realizacji tego obowiązku.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak kontrolowane są loterie fantowe.W pełnej wersji artykułu znajdziesz TRZY pozostałe porady.