Osoba fizyczna, która składa zeznanie podatkowe drogą elektroniczną, nie może do niego dołączyć sprawozdania finansowego.
Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi prowadzącymi księgi rachunkowe muszą złożyć do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe wraz z zeznaniem podatkowym. Mają na to czas do 2 maja 2011 r. Powstaje więc dylemat, czy sprawozdanie można złożyć w formie elektronicznej.
Tomasz Hatylak, doradca podatkowy z Kancelarii Squire Sanders Święcicki Krześniak, wyjaśnia, że podatnicy mogą złożyć zeznania podatkowe w formie elektronicznej bez wymaganego podpisu elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów www.e-deklaracje.gov.pl.