W ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2010 można odliczyć wydatki na leki. Muszą to być środki farmaceutyczne spełniające definicję leku, którego stosowanie przepisze lekarz specjalista.
Osoby niepełnosprawne lub podatnicy mający na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny mogą skorzystać z odliczeń od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Michał Kubik, doradca podatkowy w ABC Tax, wskazuje, że odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają jedynie wydatki wskazane w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Do grupy tej ustawodawca zaliczył m.in. wydatki na leki.
Anna Trembasiewicz, dyrektor zarządzający w Auxilium, oddział w Łodzi, wyjaśnia, że wydatki na leki podlegają odliczeniu w wysokości odpowiadającej różnicy między faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Odlicza się bowiem wydatek na leki zakupione w danym miesiącu. Nie jest ważne, w jakim okresie będą one brane. Przykładowo gdy w każdym miesiącu w roku będziemy wydawać na leki np. 200 zł, w zeznaniu rocznym odliczymy 1200 zł (12 x 100 zł). Jeżeli natomiast w styczniu zakupimy leki na cały rok z góry za 2400 zł, w zeznaniu przysługuje nam kwota odliczenia 2300 zł (nadwyżka ponad 100 zł w jednym miesiącu).
– Stosowanie leku musi być stwierdzone przez lekarza specjalistę, a więc odliczeniu mogą podlegać wydatki na lekarstwa, o których stosowaniu zdecydował lekarz. Przepis nie mówi za to wprost, że mają to być lekarstwa dostępne tylko na receptę – wyjaśnia Michał Kubik.
Przepis pozwala na odliczanie wydatków na lekarstwa stosowane stale lub czasowo. Nie jest określony minimalny okres, przez który dany lek powinien być stosowany.
Michał Kubik zwraca też uwagę, że przepisy ustawy o PIT nie precyzują, jakiego rodzaju leków dotyczy odliczenie. Ponieważ jednak odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, trudno argumentować, aby np. leki na przeziębienie mogły być objęte ulgą.
Anna Trembasiewicz podsumowując, stwierdza, że istnieje kilka warunków, które uprawniają do odliczenia od dochodu wydatków na leki:
● lekarz specjalista powinien stwierdzić, że leki muszą być przyjmowane stale lub czasowo,
● należy posiadać dokument potwierdzający zakup,
● wydatki nie mogą być zwrócone lub dofinansowane (jeżeli taka sytuacja miała miejsce, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a zwróconą kwotą).
Kontrola odliczonych wydatków przez urzędników skarbowych
Maciej Koniuszewski | z Izby Skarbowej w Szczecinie
W toku weryfikacji lub kontroli zeznań, organy podatkowe mogą zwrócić się do podatnika o przedstawienie w szczególności: imiennych faktur potwierdzających dokonanie zakupów leków, dokumentów potwierdzających nabycie statusu osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarskiego, w którym lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone konkretnie leki stale lub czasowo. Urząd może mieć wątpliwości w przypadku leków niespecjalistycznych kupowanych przez pacjentów bez recepty do codziennej profilaktyki zdrowotnej, leków stosowanych w drobnych infekcjach lub, gdy ustali, że lek specjalistyczny stosowany jest w leczeniu jednostek chorobowych, których nie można powiązać z orzeczoną niepełnosprawnością.