W ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2010 można odliczyć wydatki na leki. Muszą to być środki farmaceutyczne spełniające definicję leku, którego stosowanie przepisze lekarz specjalista.
Osoby niepełnosprawne lub podatnicy mający na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny mogą skorzystać z odliczeń od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Michał Kubik, doradca podatkowy w ABC Tax, wskazuje, że odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają jedynie wydatki wskazane w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Do grupy tej ustawodawca zaliczył m.in. wydatki na leki.