Do 31 marca trzeba sporządzić sprawozdania skonsolidowane (gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym). Ten termin miał zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań za 2009 rok.

Mirosława Cienkowska, prezes zarządu PKF Centrum, twierdzi, że większość jednostek zobligowanych do sporządzenia sprawozdań skonsolidowanych w zeszłym roku nie sprostała zmienionym wymogom.

– Aby zapewnić terminowe sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania, warto pamiętać o skoordynowaniu kilku kwestii – twierdzi nasza rozmówczyni.

Wyjaśnia, że należy przyspieszyć zamknięcie ksiąg jednostek objętych konsolidacją oraz sporządzenie jednostkowych sprawozdań tych podmiotów, a także zapewnić odpowiednio wczesne badanie tych sprawozdań, jeśli podlegają one badaniu. Z praktycznego punktu widzenia dobrze byłoby, aby sprawozdania takie zostały sporządzone z końcem stycznia i zbadane w lutym.

– Wskazany jest także odpowiednio wczesny kontakt z audytorem odpowiedzialnym za badanie – twierdzi Mirosława Cienkowska.

Ekspert podkreśla, że rolą audytora odpowiedzialnego za badanie będzie potwierdzenie możliwości ewentualnych wyłączeń z konsolidacji. Wskaże on również jednostki wchodzące w skład konsolidacji, które, mimo braku obowiązku ustawowego, powinny zostać zbadane lub zweryfikowane przez biegłego ze względu na swoją istotność w danych skonsolidowanych.