PIT 2010: Sposób opodatkowania przychodów z umów-zleceń zależy od tego, czy umowa została zawarta z osobą niebędącą pracownikiem, oraz od wysokości wynagrodzenia.
Student podpisał umowę-zlecenie na prace biurowe. Ma pomagać głównie przy roznoszeniu poczty w firmie.
– Czy taka umowa jest opodatkowana – pyta pan Łukasz z Lubina.