Wypłata środków po zmarłym mężu z funduszu, który jest pracowniczym programem emerytalnym w rozumieniu dyrektywy unijnej, będzie zwolniona z PIT.
Izba Skarbowa w Warszawie przypomniała, jakimi zasadami musi się kierować podatnik, który otrzymał pieniądze z zagranicy. W analizowanej przez izbę sprawie w 2008 roku zmarł mąż podatniczki, który był uczestnikiem zakładowego wschodnioeuropejskiego systemu emerytalnego. Po śmierci męża jako osoba uprawniona żona otrzymała 2 lutego 2010 r. wypłatę środków z tego funduszu w wysokości 146 160 zł. Wypłaty dokonał podmiot z Wielkiej Brytanii na rachunek bankowy w Polsce.
Według stołecznej izby zgodnie z konwencją zawartą między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz.U. z 2006 r. nr 250, poz. 1840), otrzymane środki z funduszu emerytalnego z Wielkiej Brytanii po zmarłym mężu będą opodatkowane tylko w Polsce.